Ikea przejmuje kolejne farmy wiatrowe

Szwedzka grupa Ingka, do której należy meblowy potentat IKEA, przejmuje 80% udziałów w farmach wiatrowych od Vestas. Finalizacja transakcji planowana jest na przyszły miesiąc.

Na instalacje OZE, jakie obecnie posiada IKEA składa się około 900 tys. paneli fotowoltaicznych i 534 elektrownie wiatrowe. Szacuje się, że IKEA na ten cel mogła wydać około 200 mln euro. W tym roku przejęła już 1/4 udziałów firmy Veja Mate o mocy 402 MW, które znajdują się w części Morza Północnego.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Obecnie szwedzka firma jest w trakcie zakupu kolejnych siedmiu farm wiatrowych, znajdujących się w Rumuni, na które składają się 64 turbiny o łącznej mocy 171 MW. Finalizacja kontraktu przewidywana jest na przyszły miesiąc. Władze antymonopolowe muszą wcześniej zgodzić się na transakcje w kwocie 136 mln euro.

Cel IKEA to całkowite zaspokojenie zapotrzebowania na energie elektryczną pochodzącą z OZE do 2020 roku. Zamierzenie to osiągnął już polski oddział firmy. W naszym kraju IKEA posiada sześć farm wiatrowych, zlokalizowanych w województwach podkarpackim, łódzkim, wielkopolskim oraz lubelskim. W skali roku przeciętnie produkują około 473 GWh energii elektrycznej. Wszystkie uruchomiono jeszcze w systemie zielonych certyfikatów. W czasie przejmowania przez Ikea były już na etapie operacyjnym.

Na początku tego roku IKEA zleciła firmie Vestas modernizacje turbin wiatrowych pracujących na farmach w USA, Francji, Szwecji i Polsce. Firma planuje wdrożenie nowego oprogramowania PowerPlus, które dzięki zoptymalizowaniu kluczowych algorytmów i parametrów, poprawi ich produktywność o 1,5%, czyli o około 13,5 GWh energii elektrycznej rocznie.

Źródło: Gramwzielone.pl