Jak działają powietrzne pompy ciepła?

Sposobów dogrzewania gospodarstw domowych jest wiele, ale warto zwrócić uwagę na pompy ciepła, po które coraz częściej sięgają Polacy. Charakterystykę tych urządzeń oraz różnice między pompą ciepła typu powietrze-woda a pompą gruntową przybliżył Konrad Kucharski, reprezentujący firmę MasterTherm Polska.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Jesteśmy zwolennikami stosowania obecnie pomp ciepła typu powietrze-woda, ponieważ w konfrontacji z pompami gruntowymi, których też jesteśmy producentem i jednocześnie w naszej ofercie one nadal obowiązują i występują, to efektywność energetyczna, jaką uzyskujemy na pompach ciepła typu powietrze-woda jest w tej chwili wystarczająca do tego, aby bezpiecznie zastępować urządzenia starszej generacji albo opartej o inną technologię”, podkreśla Konrad Kucharski.

Wbrew niesłusznie rozpowszechnionej opinii pompy ciepła doskonale działają w naszej strefie klimatycznej. Nie przeszkadzają im ujemne temperatury – do niedawna pompy mogły bez problemu funkcjonować w temperaturze oscylującej między -25°C a +40°C, natomiast dzięki zastosowaniu nowego rodzaju sprężarek nowoczesne pompy przeznaczone do funkcjonowania w warunkach zimowych przestają działać dopiero wtedy, gdy temperatura spada poniżej -50°C. Takie temperatury jednak bardzo rzadko pojawiają się w Polsce. Dane statystyczne upublicznione przez wydawany przez IMiGW Atlas Klimatu Polski wskazują, że w ciągu minionych 30 lat średnia temperatura panująca w naszym kraju w styczniu to od -1°C do 0°C, natomiast ilość bardzo mroźnych dni (z temperaturą spadającą poniżej -10°C) wyniosła średnio 1 dzień w roku. Na korzyść pomp ciepła przemawia również fakt, że są to urządzenia niemal bezobsługowe.

„Jeżeli chodzi o porównanie kosztów czy nakładów inwestycyjnych związanych z pompami powietrze-woda i pompami gruntowymi, to różnica w kosztach nabycia urządzenia jest praktycznie ta sama, natomiast istotne różnice pojawiają się w kosztach instalacji, ponieważ pompy gruntowe wymagają dodatkowych nakładów, związanych z przygotowaniem dolnego źródła i te koszty w zakresie minimalnym dla domów jednorodzinnych wynoszą około 20-30 tys. zł (…). Dlatego rozwiązanie oparte o agregaty z parownikami są w tym momencie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, również dla przeciętnego inwestora, który takie rozwiązanie chce zastosować w domu jednorodzinnym”, zauważył Konrad Kucharski z MasterTherm Polska.