Kanada staje się zagłębiem zielonej energii

Kanada stała się czwartym co do wielkości producentem zielonej energii na świecie. Potwierdza to raport wydany przez National Energy Board odnoszący się do lat 2005-2015. Obecnie ponad 2/3 energii produkowanej przez Kanadę pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W ciągu dekady odnotowano wzrost produkcji energii z OZE aż o 60%.

Osiągnięty sukces to głównie zasługa hydroelektrowni, które odpowiadają za produkcję 60% energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym rozrachunku. Pozostałe 6% uzyskiwane jest z biomasy, a także elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaiki. Cała reszta to wytwór konwencjonalnej polityki energetycznej, lecz jej udział z roku na rok staje się coraz mniejszy.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Pomimo sporej przepaści w ilości wytworzonej energii przez hydroelektrownie oraz farmy wiatrowe, to właśnie turbiny odnotowały największy wzrost na przełomie lat 2005-2015. W 2005 roku uzyskiwano dzięki nim mniej niż 2000 GWh, a w 2015 roku już 28500 GWh. Finalnie wzrost ten spowodował, że w 2015 roku 4,4% w kanadyjskim mikście energetycznym było zasługą wiatru.

Nieco zaskakujący jest niski udział fotwoltaiki w kanadyjskiej branży OZE. W 2015 roku zainstalowano instalacje o mocy 600MW, co jest niskim rezultatem, biorąc pod uwagę ogrom powierzchni Kanady. Dla porównania, Chiny w tym samym czasie uruchomiły instalacje o mocy 15200 MW.