W Żorach odbędą się konsultacje społeczne poświęcone OZE

Prezydent miasta Żory, Waldemar Socha, podjął decyzję o uruchomieniu konsultacji społecznych, które mają na celu poznanie oczekiwań mieszkańców w sprawie potencjalnej inwestycji tej miejscowości w odnawialne źródła energii. Tamtejsze władze chcą postarać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rzecz budowy infrastruktury służącej do wytwarzania energii odnawialnej. Gdyby udało się pozyskać środki na ten cel, mogliby na tym zyskać przede wszystkim sami żorzanie.