OZE w Twoim domu – oszczędność w praktyce w Zakopanem

Podobnie Paweł Strączek, radny gminy, który również zdecydował się na panele słoneczne oraz powietrzną pompę ciepła, zakłada, że jego inwestycja zwróci się w ciągu dwóch lat. Jak mówi, największą zaletą OZE jest: „Zero roboty i zero brudu.”. Wcześniej musiał pamiętać o grzaniu wody piecem na węgiel, zanim wstaną goście pensjonatu: „Teraz w ogóle nie muszę o tym myśleć. I mam więcej czasu na inne rzeczy.”, wyjaśnia.

KAWKA do zgarnięcia we Wrocławiu

Nabór wniosków do programu o nazwie KAWKA i KAWKA II został właśnie uruchomiony. Jego budżet, wsparty przez miasto kwotą pięciu milionów złotych, ma zostać rozdysponowany między tych, którzy zamierzają przyczynić się do trwałej likwidacji pieców grzewczych opartych na paliwie konwencjonalnym, czyli w przeważającej liczbie na węglu.

Fotowoltaika w gminie Pawłowice

Dzięki unijnemu dofinansowaniu można było bowiem zrealizować na ich terenie projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Pawłowice”. Koszt całej inwestycji wyniósł niespełna 1 mln złotych, jednak 60% tej kwoty uzyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.