KAWKA do zgarnięcia we Wrocławiu

Nabór wniosków do programu o nazwie KAWKA i KAWKA II został właśnie uruchomiony. Jego budżet, wsparty przez miasto kwotą pięciu milionów złotych, ma zostać rozdysponowany między tych, którzy zamierzają przyczynić się do trwałej likwidacji pieców grzewczych opartych na paliwie konwencjonalnym, czyli w przeważającej liczbie na węglu.

Fotowoltaika w gminie Pawłowice

Dzięki unijnemu dofinansowaniu można było bowiem zrealizować na ich terenie projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Pawłowice”. Koszt całej inwestycji wyniósł niespełna 1 mln złotych, jednak 60% tej kwoty uzyskano z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W Żorach odbędą się konsultacje społeczne poświęcone OZE

Prezydent miasta Żory, Waldemar Socha, podjął decyzję o uruchomieniu konsultacji społecznych, które mają na celu poznanie oczekiwań mieszkańców w sprawie potencjalnej inwestycji tej miejscowości w odnawialne źródła energii. Tamtejsze władze chcą postarać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rzecz budowy infrastruktury służącej do wytwarzania energii odnawialnej. Gdyby udało się pozyskać środki na ten cel, mogliby na tym zyskać przede wszystkim sami żorzanie.