Ustawa antysmogowa została wprowadzona w województwie mazowieckim

Zgodnie z ustawą uchwaloną 24 października br., posiadacze tak zwanych „kopciuchów” będą zmuszeni wymienić tego typu piece do 2023 roku. Użytkownicy źródeł ciepła o klasie niższej aniżeli 5., mają na to czas do 2027 roku. Od czasu, kiedy ustawa wejdzie w życie (14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym), każda z nowych instalacji będzie musiała spełniać obowiązujące na terenie Unii Europejskiej normy emisji zanieczyszczeń.

„Lancet” publikuje szokujące dane

Na kwestię zanieczyszczenia środowiska zwróciło ostatnio uwagę czasopismo medyczne „Lancet”. W opublikowanych wynikach badań poinformowano bowiem, że problemy ekologiczne są odpowiedzialne za większą liczbę zgonów niż AIDS, gruźlica i malaria razem wzięte. Jedna na sześć umierających przedwcześnie osób odchodzi z powodu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Zgony te powodują straty w wysokości 4,6 biliona dolarów rocznie. To 6,2 procent światowej gospodarki.

Gmina Pawłowice z czujnikami jakości powietrza

W związku z nastaniem chłodniejszych dni stopniowo rozpoczyna się okres grzewczy, a co za tym idzie pogarsza się jakość powietrza, wynikająca ze spalania w piecach odpadów, słabej jakości paliw lub używania pieców zasypowych. Aby zobrazować i uświadomić mieszkańcom znaczenie problemu związanego z coraz gorszym powietrzem na terenie naszej gminy, w każdym sołectwie zamontowany został czujnik do badania stanu jakości powietrza – poinformował Urząd Gminy w Pawłowicach.