Kielce przebudują Ośrodek Edukacji Przyrodniczej

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach ogłosił w miniony piątek (12.04.) przetarg na budowę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w Umianowicach w gminie Kije. Obiekt posłuży przede wszystkim przybliżaniu młodzieży szkolnej walorów przyrodniczych regionu.

W Umianowicach w gminie Kije (powiat pińczowski), w bezpośrednim sąsiedztwie kolejki wąskotorowej „Expres Ponidzie”, na obszarze o wysokich walorach przyrodniczych, bo obejmującym tereny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego oraz Natura 2000, tzw. „Śródlądowej delty Nidy”, powstanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.

Celem powstania Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu ma być umożliwienie prowadzenia zajęć w ramach edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży z obszaru województwa świętokrzyskiego. OEP ma umożliwić między innymi organizację terenowych warsztatów edukacji przyrodniczej, „zielonych szkół”, a także plenerów fotograficznych i plastycznych oraz obozów naukowych i wycieczek krajoznawczych czy zajęć rekreacyjnych.

W ośrodku organizowane będą ponadto konferencje naukowe i praktyki dla studentów kierunków przyrodniczych. Jak informują przedstawiciele Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, od kilkudziesięciu lat obserwowany jest przez nich tak zwany „syndrom deficytu natury”. Ludzie tracą bezpośredni kontakt z naturą. Szczególnie dotyczy to dzieci i młodzieży. Okazuje się, że one stosunkowo szybko odnajdują w sobie potrzebę bliskości z przyrodą. Problem tkwi w tym, by umożliwić im kontakt z lasem, rzeką czy łąką. Według specjalistów ogromny potencjał tkwi właśnie w zajęciach prowadzonych na łonie natury.

W ramach wartego 14,5 mln zł projektu powstanie Ośrodek Edukacji Przyrodniczej składający się ze strefy noclegowej, edukacyjno-konferencyjnej i biurowej oraz pracowni projektowo-badawczych dla naukowców i studentów. Ponadto zostanie wybudowane „Nidarium”, czyli wielogabarytowe akwarium przedstawiające życie w środowisku rzeki Nidy. Zabytkowy budynek stacji kolejki wąskotorowej zostanie natomiast zaadaptowany na cele wystawienniczo-gastronomiczne. Z kolei wieża ciśnień posłuży do obserwacji ornitologicznych. Obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie kolejki wąskotorowej „Express Ponidzie”, na terenie obejmującym Nadnidziański Park Krajobrazowy oraz Natura 2000, tzw. „Śródlądową deltę Nidy”.

źródło: swietokrzyskie.pro

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Francuscy prosumenci są zwolnieni z podatku od końcowego zużycia energii elektrycznej

Ministerstwo Gospodarki i Finansów wyeliminowało niejasność w kodeksie podatkowym. Francuzi nie podlegają podatkowi od własnego zużycia energii słonecznej – nawet w przypadku instalacji fotowoltaicznych wynajmowanych lub dzierżawionych. Zmiany ustawodawcze pozwalają deweloperom energii odnawialnej na wprowadzenie innowacji w swoich modelach biznesowych.