Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

Kisielice – pierwsza samowystarczalna energetycznie gmina w Polsce

Kisielice – pierwsza samowystarczalna energetycznie gmina w Polsce

Gmina Kisielice w woj. warmińsko-mazurskim jest pierwszą w Polsce gminą samowystarczalną energetycznie. Doceniła to Komisja Europejska, przyznając jej nagrodę ManagEnergy 2014. Funkcjonująca w Kisielicach farma wiatrowa oraz lokalna biogazownia zapewniają samowystarczalność energetyczną całej gminie.

B1
Reklama

Materiał o wykorzystaniu energetyki odnawialnej w gminie Kisielice został sfinansowany ze środków Komisji w ramach nagrody ManagEnergy 2014, którą przyznano polskiej gminie. W uzasadnieniu nagrody podkreślono osiągnięcie niezależności energetycznej poprzez inwestowanie zysków z podatków od elektrowni wiatrowych pracujących na terenie gminy Kisielice w gminne instalacje do wytwarzania energii elektrycznej oraz w systemy ciepłownicze.

 

Reklama

Gmina Kisielice w woj. warmińsko-mazurskim energię na własne potrzeby produkuje przede wszystkim w zlokalizowanej tam farmie wiatrowej należącej do PGE, która składa się z 27 turbin o łącznej mocy 40,5 MW. W 2014 roku otwarto w Kisielicach także biogazownię rolniczą o mocy elektrycznej 0,99 MW oraz mocy cieplnej przekraczającej nieznacznie 1 MW. Szacowana roczna produkcja energii elektrycznej to 8 tys. MWh, a energii cieplnej – 8,25 MWh. W rejestrze biogazowni rolniczych, który prowadzi Agencja Rynku Rolnego, jest wpisanych już 51 inwestycji tego typu. Substratem wykorzystywanym do produkcji energii jest kiszonka kukurydzy zbierana z około 500 hektarów upraw.

Budowę pierwszego etapu farmy wiatrowej w Kisielicach rozpoczęto w 2006, a instalację uruchomiono w 2007 roku. W ramach inwestycji wykonano też GPZ (główny punkt zasilania) Kisielice 110/30 kV i zmodernizowano GPZ Susz 110/15 kV. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 50 mln euro. Co ciekawe, już w 1998 roku władze Kisielic przygotowały odpowiednie regulacje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiające budowę na terenie gminy elektrowni wiatrowych, których maszty nie mogły być jednak wyższe niż tylko 12 m. W latach 2000-2001 w ramach projektu EcoLinks w Kisielicach były natomiast prowadzone pomiary wiatru, które wykazały średnią prędkość wiatru wynoszącą 6,3 m/s na wysokości 85 m.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.