Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii

Poznaj orientacyjne koszty

NFOŚiGW wyróżniony nagrodą „Razem dla środowiska”

NFOŚiGW wyróżniony nagrodą „Razem dla środowiska”

NFOŚiGW wyróżniony nagrodą „Razem dla środowiska”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał okazjonalną nagrodę „Razem dla środowiska” od Centrum UNEP/GRID-Warszawa. To wyróżnienie za wieloletnią i owocną współpracę na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Gala wręczenia nagród odbyła się 15 września br. w Warszawie przy okazji międzynarodowej konferencji „Nauka, Biznes i Środowisko – Razem na rzecz środowiska”.

B1
Reklama

Ponad 150 liderów polskiego biznesu, nauki, instytucji publicznych, a także organizacji międzynarodowych i pozarządowych zadeklarowało 15 września br. w Warszawie wzmożoną współpracę na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – ogólnoświatowego planu ochrony środowiska, eliminacji ubóstwa, rozwoju społecznego i gospodarczego.

Reklama

Okazją do połączenia sił, jednoznacznego opowiedzenia się po stronie środowiska i zaakcentowania jego potrzeb była międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa – ośrodka realizującego w Polsce misję UNEP (Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska), obchodzącego właśnie jubileusz 25-lecia działalności.

Konferencja, pod honorowym patronatem NFOŚiGW, zgromadziła ok. 250 uczestników, w tym kilkudziesięciu gości z zagranicy. Tematem przewodnim spotkania był najnowszy raport o stanie środowiska regionu paneuropejskiego, wydany przez UNEP w ramach serii GEO (Global Environment Outlook). Raport GEO-6 miał swoją premierę w czerwcu 2016 r., podczas konferencji ministrów środowiska w Batumi.

Podczas wieczornej, jubileuszowej gali wręczono nagrody „Razem dla środowiska”. Wyróżniono nimi wieloletnich partnerów Centrum UNEP/GRID-Warszawa, z którymi organizacja od lat współpracuje na rzecz ochrony środowiska naturalnego w Polsce. Nagrodę w imieniu Narodowego Funduszu odebrał Jacek Spyrka, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspierał finansowo działania Centrum UNEP/GRID-Warszawa w zakresie przetwarzania informacji już w pierwszych latach funkcjonowania organizacji. Współpraca z NFOŚiGW to również realizacja przez 18 lat jednego z flagowych projektów – Programu GLOBE. Przedsięwzięcie umożliwia poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki, promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej.

W ciągu 25 lat Centrum UNEP/GRID-Warszawa ze wsparciem NFOŚiGW przeprowadziło wiele przedsięwzięć skierowanych do szkół, nauczycieli, ogółu społeczeństwa, przedstawicieli samorządów i biznesu, w tym m.in. projekty: „Geokonsultacje+”, „Akademia Ekojazdy”, „Na tropie elektrośmieci”, „Ekoprezent” (trzy edycje kampanii: Zrób prezent sobie i środowisku, poruszającej temat zmian klimatycznych, ecodrivingu, odpadów opakowaniowych czy termomodernizacji budynków jednorodzinnych) oraz aktualnie realizowany projekt „Green Go!”.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.