Kontrowersje dot. zniesienia ceł na chińskie produkty PV

W Brukseli trwa debata dotycząca ceł na import chińskich ogniw i modułów fotowoltaicznych. Napływa coraz więcej głosów o zniesienie karnych ceł. Za taką decyzją opowiadają się czołowe ugrupowania polityczne i stowarzyszenia branżowe. Jednak decyzja końcowa należy do Komisji Europejskiej.

Do Europarlamentu napływają głosy głównych ugrupowań, które opowiadają się za zniesieniem karnych ceł antysubsydyjnych i antydumpingowych na import chińskich ogniw i modułów do krajów członkowskich UE. Jak informują przedstawiciele partii, zniesienie ceł oraz minimalnej ceny importu produktów poskutkuje zwiększeniem liczby miejsc pracy w branży PV oraz przyśpieszeniem realizacji inwestycji fotowoltaicznych. Oprócz posłów za zniesieniem ceł i ograniczeń w handlu opowiedziało się 21 europejskich stowarzyszeń związanych z branżą fotowoltaiczną, o czym informowaliśmy na łamach portalu w zeszłym miesiącu.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Eurodeputowany Christofer Fjelini, twierdzi, że wolny handel pozytywnie wpłynąłby na realizację ambitnych celów energetycznych postawionych sobie przez Unię Europejską. Jednocześnie Fjelini wyraził nadzieję, na dotrzymanie obietnic i zniesienie ceł, co pozwoli na przyśpieszenie realizacji założonych wskaźników w energetyce odnawialnej. Przygotował on także list do Komisji Europejskiej, w którym przedstawia fakty związane z wprowadzeniem ceł antydumpingowych i antysubsydyjnych oraz systemu ceny minimalnej. W liście podkreśla ponadto, że od momentu wprowadzenia ograniczeń w handlu z Chinami o ponad połowę zmniejszyło się zatrudnienie w branży PV oraz zaobserwowano ograniczenia w powstawaniu nowych instalacji.

W przypadku jednak, kiedy Komisja Europejska zdecyduje się na wznowienie dochodzenia w sprawie nieuczciwego działania chińskich partnerów handlowych obowiązujący obecnie system ceny minimalnej oraz karnych ceł zostanie przedłużony na kolejne 15 miesięcy.