W lutym kolejne dotacje dla polskich przedsiębiorstw

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało, że w lutym możliwe będzie pozyskanie środków na projekty z zakresu tzw. efektywności energetycznej. Dofinansowanie może pokryć nawet do 75% kosztów kwalifikowanych, co jest korzystne dla inwestycji technologicznych.

Dotacje na wdrażanie nowych technologii można pozyskać pod warunkiem, że wytworzą one produkty lepszej jakości.

Ponadto przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych realizacją inwestycji w modernizację energetyczną budynków publicznych przysługują 4 mln złotych. Środki można wydać  na prace nie tylko z zakresu ocieplenia budynku, ale również wymiany okien oraz budowy i modyfikacji urządzeń OZE.

Poza wspomnianymi powyżej środkami, których zadaniem jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw, pomoc przygotowano również dla operatorów systemów dystrybucyjnych, czyli firm energetycznych zajmujących się przesyłem energii z województwa podlaskiego.

Wymienione podmioty mogą liczyć na dotacje w wysokości maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych na inwestycje zwiększające produkcję energii ze źródeł odnawialnych. W tym przypadku do podziału przygotowano kwotę około 30 mln złotych.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Polska firma wyprodukuje perowskitowe moduły fotowoltaiczne jeszcze w tym roku!

Przedstawiciele Saule Technologies poinformowali ostatnio, że zamierzają uruchomić pilotażową linię do produkcji perowskitowych modułów fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami w ciągu roku we Wrocławiu powstaną moduły o łącznej powierzchni 40 tys. m², przy czym rozmiar pojedynczego modułu wynosi 1 m².