Electric car, electric vehicle, electric, electricity, charging, EV charging

Elektromobilność pomoże polskiemu PKB

Zwiększenie inwestycji w elektromobilność to jedno z fundamentalnych założeń polskiego rządu. Wydatki na nią w perspektywie czasu powinny się zwrócić, co poświadcza raport „Napędzamy Polską Przyszłość” przygotowany przez Cambridge Econometrics oraz Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Raport wskazuje na to, że do 2050 roku możemy doczekać się wzrostu PKB o 1,1% dzięki inwestycjom w elektromobilność. Przyrost będzie stopniowy, co przełoży się na 0,3% w 2030 roku. To nie jedyny plus, ponieważ pozytywne efekty zaobserwujemy najprawdopodobniej także na rynku pracy. Szacuje się, że może powstać nawet 80 tysięcy nowych miejsc pracy, co pomoże jeszcze bardziej zminimalizować stopę bezrobocia.

Powyższe szacunki zakładają pozytywny scenariusz, za którego realizację będą odpowiadać dobre warunki dla rozwoju elektromobilności zapewnione przez rząd. To powinno przyciągnąć wielu przedsiębiorców z różnych krajów Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

Opracowano system zasilania energią słoneczną, który działa również w nocy

Innowacyjna bateria termiczna opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Curtin będzie kluczem do systemu energii słonecznej zdolnego do produkcji energii elektrycznej przez noc. Pozwoli to instalacjom OZE rywalizować z paliwami kopalnymi jako realnym źródłem energii dla przemysłu komercyjnego i ciężkiego na całym świecie, w tym dla górnictwa.