Polenergia notuje rekordową produkcję energii z farm wiatrowych

Polenergia dysponuje farmami wiatrowymi  w Pucku, Łukaszowie, Modlikowicach, Gawłowicach, Rajgrodzie, Skurpie oraz Mycielinie o łącznej mocy ponad 243 MW, które w 2017 roku osiągnęły produktywność na poziomie 35%. To wzrost o aż 18% w porównaniu z 2016.

Niektórym z wspomnianych farm w najlepszych miesiącach udało się uzyskać produktywność przekraczającą 55%, na co wpływ miały dobre warunki wietrzne w wybranej lokalizacji. Przełożyło się to na rekordowy poziom uzysku energii elektrycznej w 2017 roku – 761 GWh. Dzięki temu Polenerga zyskała spore przychody, które pozwoliły na relatywną stabilizację marż cenowych.

„Kolejny rok funkcjonowania Grupy Polenergia w trudnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym potwierdza, że strategia oparta na stabilnych fundamentach oraz konsekwentna realizacja inicjatyw zmierzających do obrony wartości dla akcjonariuszy, stanowią właściwą odpowiedź na uwarunkowania zewnętrzne”, wyjaśnia Jacek Głowacki z zarządu Polenergii.

To dobry rezultat w kontekście problemów z jakimi zmaga się branża energetyki wiatrowej w Polsce. Wiążą się one m.in. ze spadkiem cen zielonych certyfikatów oraz niestabilnym prawem podatkowym od nieruchomości. Dodatkowo Polenergii w 2017 roku  udało się pozyskać dwie prawomocne decyzje środowiskowe na budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 1200 MW – to 3-kronie więcej niż w przypadku instalacji lądowych.

Polenergia to polska prywatna grupa energetyczna, która wytwarza energię z odnawialnych i konwencjonalnych źródeł oraz prowadzi jej obrót i dystrybucję.

Dodaj komentarz


You May Also Like

Rząd wystraszył się Unii i zmienił zdanie. Będą wiatraki i dekarbonizacja

Starsi Czytelnicy pamiętają pewnie zabawę z dawnego „Przekroju” pod tytułem „Wytęż wzrok i znajdź x szczegółów, którymi różnią się oba rysunki”. Wytężyliśmy się maksymalnie i poszukaliśmy różnic pomiędzy Krajowym Planem na Rzecz Energii i Klimatu przesłanym Brukseli oraz Polityką Energetyczną Państwa 2040 przeznaczoną na użytek krajowy. Okazało się, że w kilku punktach istotnie się różnią.

Chiny rosną w siłę, eksporterzy ropy tracą na znaczeniu

Chiny pełnią wiodącą rolę w dziedzinie energii odnawialnej i są obecnie największym na świecie producentem, eksporterem i instalatorem paneli słonecznych, turbin wiatrowych, baterii i pojazdów elektrycznych – tak wynika z najnowszego raportu Globalnej Komisji Geopolitycznej Przemian Energii, zaprezentowanego 11 stycznia w Abu Zabi. Na znaczeniu tracą liderzy rynku energetycznego opartego na paliwach kopalnych.