Małopolska wśród liderów OZE

Według raportu dotyczącego podsumowania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2014 roku w omawianym okresie przeprowadzono ponad 8 tys. inwestycji mających na celu ograniczenie emisji, z czego aż 4 041 z nich dotyczyło wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Raport został przygotowany przez władze województwa małopolskiego.

Województwo Małopolskie intensywnie inwestuje w ochronę środowiska. W całym województwie w 2014 roku przeprowadzono montaż odnawialnych źródeł energii aż na 4 041 obiektach. Aż na 99 proc. z nich był to montaż kolektorów słonecznych. Najwięcej instalacji powstało w gminie Wieliczka (494) oraz Miechów (343), zakładane były nie tylko na budynkach mieszkalnych ale również i na obiektach użyteczności publicznej. W większości przypadków korzystano z dofinansowania w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

W ramach programu prowadzono również liczne działania na rzecz ochrony środowiska, dotyczyły one w dużej mierze ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Dokonano likwidacji 3100 kotłów na paliwa stałe, z czego aż 2611 sztuk wymieniono na terenie Krakowa. Przeważnie instalowano kotły na gaz (68 proc.) lub realizowano podłączenia do sieci ciepłowniczej (23 proc.). Działania obejmowały ponadto termomodernizację budynków. Najwięcej spośród 924 inwestycji przeprowadzono na terenie Krakowa – aż 565. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że aż 31 proc. inwestycji dotyczyło obiektów publicznych. Dokonano także 27 inwestycji mających na celu modernizację sieci ciepłowniczej.

Całkowity budżet przeznaczony na realizację programu wyniósł 195 mln zł, z czego 89 mln zł pochodziło z zewnętrznych środków. Największe nakłady pochłonęły inwestycje w Krakowie (67,3 mln zł), następnie w Chrzanowie (13,6 mln zł). Kolejne w rankingu gminy na inwestycje nie wydały kwoty wyższej niż kilka mln zł.

Mimo możliwości korzystania z programów wsparcia, nie każda gmina chce uczestniczyć w prowadzonym w województwie Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, aż 25 z 90 zobligowanych gmin nie podjęło się realizacji żadnej inwestycji.

Raport dostępny jest pod linkiem.