Międzynarodowe Targi ENEX/ENEX Nowa Energia oraz EKOTECH 2017

W dniach od 1 do 2 marca 2017 r. w Targach Kielce odbyły się spotkania branżowe w ramach XX Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz XV Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia.

Główny zakres tematyczny spotkań dotyczył rozwoju energetyki, elektrotechniki, odnawialnych źródeł energii oraz samochodów elektrycznych. W ramach ENEX 2017 powstał pierwszy w Polsce Inkubator Elektroenergetyczny, czyli miejsce do prezentacji jeszcze nie wdrożonych pomysłów i rozwiązań dla sektora elektroenergetycznego.

Równolegle wydarzeniom tym towarzyszyły XVIII Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, promujące po raz kolejny nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania wspierające gospodarowanie odpadami, ochronę środowiska oraz kreowanie postaw proekologicznych.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Witold Bruzda uczestniczył m.in. w konferencji pod nazwą „Czyste powietrze nad świętokrzyskim”, zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Spotkanie poświęcono tematyce jakości powietrza w naszym regionie, w szczególności poruszono kwestie wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, kontroli spalania w piecach indywidualnych, procedury podłączenia mikroinstalacji do sieci oraz sposobu finansowania działań związanych z likwidacja niskiej emisji.

W rozmowie z portalem swiatoze.pl Joanna Jędras z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach opowiada o systemie monitorowania jakości powietrza w województwie Świętokrzyskim: