Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

Już 7 października odbędzie się VII edycja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki. Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń i wiedzy między Bioregionami Europy Środkowej i Wschodniej.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Tegoroczna edycja zgromadzi około 800 uczestników, wśród których znajdą się przedstawiciele samorządów, organów ustawodawczych, wyższych uczelni oraz przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Poruszane zagadnienia to m.in. walka ze smogiem, cyfryzacja w obiegu zamkniętym, nowoczesne technologie w gospodarce oraz żywność wysokiej jakości.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Podczas kongresu zostaną także wyłonieni laureaci konkursu na najlepsze ekosołectwo województwa łódzkiego.

Kongres odbędzie się w hotelu Vienna House Andel’s , przy ul. Ogrodowej 17 w Łodzi. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy na stronę kongresu – bioeconomy.lodzkie.pl