Jak mieszkańcy Krakowa radzą sobie ze smogiem?

Jak mieszkańcy Krakowa radzą sobie ze smogiem?

Od początku roku do końca marca w Krakowie zanotowano już 53 dni, w których przekroczono dopuszczalne, dobowe normy zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10. Między 19 stycznia a 6 lutego, przez 19 dni z rzędu, krakowskie stacje pomiarowe wskazywały przekroczenie dopuszczalnej normy pyłu zawieszonego.

Jak ze smogiem radzą sobie mieszkańcy Krakowa – zobacz wywiad z Katarzyną Harmatą, matką dwójki dzieci:

W tym czasie miasto Kraków aż 18 razy wprowadziło darmową komunikację miejską dla mieszkańców. Rekord zanieczyszczenia powietrza padł 30 stycznia, kiedy to stacja pomiarowa w Kurdwanowie wskazała 338 mikrogramów pyłu zawieszonego PM10 na metr sześcienny. Przypomnijmy – maksymalna, dopuszczalna norma wynosi 50 mikrogramów na m3.

W tym roku mieszkańcy Krakowa mogą liczyć na zwrot 80% kosztów wymiany pieca węglowego. W latach poprzednich zwracano 100% kosztów takiej inwestycji. Od początku roku do końca marca w Krakowie udzielono 2300 dotacji na kwotę 45,5 mln zł, co powinno przełożyć się na wymianę ponad 3400 kotłów i pieców na węgiel. W ubiegłym roku w Krakowie zlikwidowano 4200 pieców i kotłów węglowych, za łączną kwotę 63 mln zł. Pomimo mniejszych dotacji w tym roku, więcej mieszkańców Krakowa zdecydowało się na wymianę starego „kopciucha”.