Ministerstwo Środowiska zaproponowało wybudowanie 36 nowoczesnych spalarni odpadów

W Polsce właściwe spożytkowanie odpadów jest dopiero wdrażane. Eksperci przestrzegają jednak przed bezrefleksyjnym kopiowaniem działań sąsiednich krajów w tym zakresie, ponieważ ich model gospodarki śmieciami bywa odmienny od naszego. Z tego względu istotne jest wypracowanie własnego sposobu podejścia do zarządzania odpadami.

Fotowoltaika od Columbus Energy

„Jeszcze do niedawna spalanie miało nam załatwić problem ze zbyt dużą ilością śmieci na wysypisku. Spalane były odpady resztkowe, zmieszane. Teraz pojawia się inne myślenie dotyczące tego, co ma trafić do spalarni – mają to być odpady przygotowane, przetworzone. Takie śmieci mają większą wartość energetyczną i można odzyskać z nich więcej energii”, zauważył Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, cytowany przez portal rp.pl.

W przypadku spalania śmieci należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Jednym z nich jest odpowiednio przeprowadzony recykling. Eksperci podkreślają, że właściwymi sposobami sortowania śmieci należy zająć się na najniższym szczeblu – gminy powinny inwestować w szkolenia dla mieszkańców, umożliwiające im nabycie wiedzy na temat właściwego sposobu sortowania odpadów. Obecnie za prawidłowe segregowanie śmieci odpowiadają specjalne firmy, jednak ich usługi są drogie. Dodatkowo wynajęcie zewnętrznej firmy nie sprawi, że działania konsumenckie zmienią się na trwałe i na korzyść. W związku z powyższym Ministerstwo Środowiska postanowiło pójść o krok dalej i ogłosiło plan budowy ekologicznych spalarni odpadów.

„Ministerstwo już zajęło się tą kwestią – w planach jest powstanie 36 spalarni, a w ich działanie powinny zostać wpisane zasady odpowiedniego spalania – czyli w odpowiedniej temperaturze i odpowiednio długo”, powiedział Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, przywoływany przez portal rp.pl.

Dążenie do niezależności energetycznej było głównym tematem panelu „Niezależność energetyczna – wykorzystanie odpadów”, który stanowił część odbywającego się w Krakowie w dniach 26-27 kwietnia br. IV Europejskiego Kongresu Samorządów.