ML System notuje coraz wyższe przychody

ML System wypracował w 2018 r. 123,3 mln zł przychodów ze sprzedaży, 14,5 mln zł EBITDA oraz 5,7 mln zł zysku netto. Firma nie spoczywa na laurach i jeszcze w tym roku planuje uruchomić sprzedaż produktów opartych na ultracienkim szkle.

Niezmiennie pracujemy nad rozbudową miksu produktowego w kierunku asortymentu zapewniającego wyższą rentowność, tj. rozwiązań BIPV i Smart City. Oczekujemy, że zmiany legislacyjne obligujące do wykorzystywania komponentów aktywnych w budownictwie oraz rosnące zapotrzebowanie na zieloną energię będą wspierać nasz rozwój – komentuje Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Podstawowym elementem napędzającym wzrost firmy są inwestycje w badania i rozwój. W 2018 r. spółka przeznaczyła na ten cel 5,4 mln zł. Nakłady inwestycyjne wyniosły natomiast w sumie 25,6 mln zł. Firma rozwija ponadto działalność eksportową. W minionym roku wartość sprzedaży zagranicznej wyniosła 1,9 mln zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 251%. W grudniu zeszłego roku rozpoczęła się sprzedaż gamy produktów fotowoltaicznych do strategicznego partnera. Będzie on odpowiedzialny za promocję i dystrybucję oferty w Australii i Nowej Zelandii. Do nowych rynków zbytu spółki zalicza się także: Niemcy, Austrię, Chorwację, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Arabię Saudyjską.

ML System opatentował ponadto szybę zespoloną, która z jednej strony generuje darmową energię elektryczną ze słońca, a z drugiej grzeje. Transparentne warstwy grzewcze na szybach zespolonych są już wykorzystywane na wiatach przystankowych, które grzeją w zimie wnętrze wiaty. Rozwiązanie zostanie wdrożone także w biurowcach i budynkach użyteczności publicznej.

Począwszy od III kwartału 2019 r. planujemy uruchomić sprzedaż produktów opartych na ultracienkim szkle. Ponadto będziemy kontynuować inwestycję związaną z wdrożeniem Quantum Glass. Zamierzamy także rozbudować rynki zbytu poprzez eksport naszych produktów, dzięki czemu przekształcimy się z silnej spółki o zasięgu krajowym, w silną spółką o zasięgu światowym. Biorąc pod uwagę uniwersalny charakter naszych produktów, chcemy kontynuować dywersyfikację sprzedaży w innych sektorach. Niezależnie od powyższego, cały czas będziemy pracować nad poprawą jakości naszych produktów – zapowiada Dawid Cycoń, prezes zarządu ML System.