Młodzi ekolodzy w Ministerstwie Środowiska

W Ministerstwie Środowiska 24 czerwca odbyła się I Gala Mistrzów Szkół Leśnych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska. Podczas wydarzenia zostały także przekazane wnioski wypracowane podczas Pierwszego Ekologicznego Forum Młodzieży. W spotkaniu uczestniczył wiceminister środowiska Andrzej Konieczny.

W Gali Mistrzów Szkół Leśnych udział wzięło 100 uczniów z 11 szkół leśnych. Młodzież ta w bieżącym roku szkolnym osiągnęła najwyższe wyniki w nauce oraz wykazała się sukcesami w różnych dziedzinach – edukacji, sporcie czy kulturze. Podczas wydarzenia uczniowie otrzymali z rąk wiceministra Andrzeja Koniecznego świadectwa oraz okolicznościowe dyplomy mistrzów w różnych dziedzinach życia szkolnego.

„To pierwsza w historii Gala Mistrzów Szkół Leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska. Dziś z 11 szkół przyjechali do nas uczniowie najlepsi z najlepszych” – podkreślił w trakcie spotkania wiceminister Konieczny.

„Jeżeli chodzi o kształcenie młodzieży, która w przyszłości będzie zajmowała się ochroną polskiej przyrody, bioróżnorodnością i leśnictwem – to dziś jest z nami najlepszy narybek na przyszłych leśników, biologów, a przede wszystkim ekologów. Nadzorowane przez Ministra Środowiska szkoły leśne zaszczepiają w młodych ludziach prawdziwą pasję i miłość do przyrody” – dodał wiceminister Konieczny.

Wnioski z Pierwszego Ekologicznego Forum Młodzieży

Podczas spotkania zostały także podsumowane wnioski dotyczące ochrony Puszczy Białowieskiej, które młodzież wypracowała podczas Pierwszego Ekologicznego Forum Młodzieży.

„Po dwudniowej wizycie w Puszczy Białowieskiej młodzież spisała kilkaset wniosków. Zostały one zsyntetyzowane do tzw. manifestu, który dziś został nam przekazany” – powiedział wiceminister Konieczny.

Najważniejsze wnioski płynące z manifestu to przede wszystkim umożliwienie leśnikom i miejscowej ludności czynnej ochrony przyrody na terenie Puszczy Białowieskiej, m.in. poprzez usuwanie posuszu świerkowego. W dokumencie podkreślono także, że Puszcza jest dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym miejscowej ludności, która poprzez jej użytkowanie doprowadziła do doskonałego stanu przyrody pozwalającego na objęcie Puszczy obszarem Natura 2000. Ponadto, w swoim manifeście młodzież zwróciła uwagę na potrzebę edukowania społeczeństwa przez leśników na temat sytuacji w Puszczy Białowieskiej.

Młodzież zaproponowała także ministrowi, aby stworzyć projekt „Puszcza dla Młodzieży”. Młodzi ludzie chcą badać Puszczę Białowieską, obserwować i wyciągać wnioski pod okiem profesorów i na kanwie nauki.

Pierwsze Ekologiczne Forum Młodzieży odbyło się w dniach 9 – 10 czerwca na terenie Puszczy Białowieskiej i dotyczyło jej ochrony przed gradacją kornika drukarza. W wydarzeniu wzięło udział blisko 1000 osób, w tym m.in. uczniowie techników leśnych z całej Polski oraz klas mundurowych liceów ogólnokształcących, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Skauci Europy przedstawiciele Stowarzyszenia REFA – Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu, a także przedstawiciele Ligi Ochrony Przyrody. Pierwszy dzień Forum był poświęcony dyskusjom o stanie i przyszłości polskiej przyrody. Drugiego dnia odbyły się zajęcia terenowe w Puszczy Białowieskiej.

Szkodliwa działalność kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej

Na skutek gradacji kornika drukarza w trzech puszczańskich nadleśnictwach, w ciągu pięciu lat, zamarły drzewostany na powierzchni ok. 7,2  tys. ha. To oznacza, że dziś martwych na terenie Puszczy Białowieskiej jest już przynajmniej 8 proc. drzew i błyskawicznie przybywa kolejnych. Jeśli nie zostaną podjęte działania ochronne, chronione prawem Unii Europejskiej (Natura 2000) siedliska przyrodnicze będą dalej zamierać.

źródło: Ministerstwo środowiska

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Biurowiec zeroenergetyczny w Kokotowie

Następny artykuł

Czy Ziemia ma płuca?

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: