Mój Prąd: Resort energii ostrzega przed oszustami

Mój Prąd: Resort energii ostrzega przed oszustami

Ministerstwo Energii ostrzega przed oszustami, którzy wyłudzają dane osobowe przez internet podszywając się pod resort lub Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w związku z programem “Mój Prąd”.

„Pojawiające się w internecie strony powołujące się na ME lub NFOŚiGW zawierające kwestionariusze osobowe mogą być próbą wyłudzenia danych osobowych” – poinformowano na Twitterze resortu energii.

Jak podaje ministerstwo, przyjmowanie wniosków do programu rozpocznie się we wrześniu. “Mój Prąd” zakłada dofinansowanie – do każdej instalacji fotowoltaicznej –  w wysokości 5 tys. złotych. Podstawą wypłaty dotacji jest umowa z zakładem energetycznym.

Za wypłatę dotacji odpowiadać będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Maksymalne wsparcie na gospodarstwo domowe to 5 tys. zł, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów budowy instalacji.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.