Na Śląsku złożono ponad 9 tys. wniosków w programie Czyste Powietrze

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Tomasz Bednarek, poinformował, że w województwie śląskim przyjęto ponad 9 tys. wniosków do programu Czyste Powietrze, z których fundusz rozpatrzył już połowę.

150 mln złotych na modernizację budynków na Śląsku

Liczba złożonych wniosków w województwie śląskim jest największa w skali kraju. Po rozpatrzeniu ponad 4,5 tys., fundusz oszacował, że na modernizację budynków jednorodzinnych w ramach programu Czyste Powietrze powinien przeznaczyć 150 mln złotych. Rządowa propozycja poprawy efektywności energetycznej ma potrwać 10 lat. Na realizację celu zmniejszenia emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery ma zostać przeznaczone ponad 100 mld złotych.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Samorządy mogą przyjmować wnioski o dofinansowanie

https://swiatoze.pl/zmiany-w-programie-czyste-powietrze/

Samorządy mają możliwość przyjmowania wniosków i przeprowadzania ich wstępnej weryfikacji w celu ułatwienia realizacji Programu Czyste Powietrze. Tomasz Bednarek zauważył, że dzięki punktom w gminach WFOŚiGW może uniknąć rozpatrywania błędnie wypełnionych wniosków. – Fundusz ma 90 dni na rozpatrzenie. Borykamy się z jakością złożonych wniosków. Ponad 90 proc. z nich wymaga korekt. Jeśli poprawki będą wprowadzane na miejscu w gminach, to pozwoli to znacząco skrócić czas rozpatrywania – wyjaśnił.

15 gmin zdecydowało się podpisać porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach

W ubiegłym tygodniu prezes Bednarek podpisał porozumienie z burmistrzem Skoczowa na Śląsku Cieszyńskim – Mirosławem Sitką. Celem umowy jest umożliwienie mieszkańcom składania wniosków. – Wniosków nie jest jednak tak wiele, jak mogłoby być. Dlatego chcemy mieszkańcom to ułatwić. Liczymy też, że dzięki temu szybciej otrzymają fundusze – zaznaczył burmistrz Skoczowa. Mirosław Sitko zwrócił uwagę, że już 150 mieszkańców zdecydowało się na wymianę kotłów dzięki samorządowym dopłatom, które wynosiły około 2 mln złotych.

Tomasz Bednarek powiedział, że w Śląskiem już 15 gmin zdecydowało się zawrzeć porozumienie z funduszem, a pierwsze punkty zostaną uruchomione z początkiem sierpnia.