NFOŚiGW: konsultacje społeczne programu LIFE

NFOŚiGW poinformował o zorganizowanym tygodniu konsultacyjnym dotyczącym wniosków o dofinansowanie w programie LIFE. W tym terminie chętni do skorzystania z dofinansowania z programu będą mogli skonsultować swoje projekty z ekspertami Funduszu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podaje, że tydzień konsultacji programu LIFE odbędzie się w dniach 7-11 września br. Konsultacje będą miały charakter indywidualnego spotkania w siedzibie NFOŚiGW, w trakcie którego przedyskutowany zostanie cel i zakres poszczególnych projektów. Zgłoszenia na konsultacje można kierować na adres marta.wojtaniec@nfosigw.gov.pl do 4 września do godz. 15.00. Należy pamiętać, że o udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Konsultacje wniosków do programu LIFE skierowane są przede wszystkim do osób ubiegających się o dofinansowanie z Komisji Europejskiej w tegorocznym naborze. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w proponowanym terminie konsultacyjnym Fundusz prosi o informacje o chęci odbycia konsultacji w innym dniu.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. Obecnie w ramach programu LIFE realizowane są projekty o budżecie 620 mln PLN i przy wsparciu NFOŚiGW w wysokości 260 mln PLN.

 

Szczegółowe informacje o programie LIFE znajdują się na stronie NFOŚIGW.