NFOŚiGW: ponad 80 mln zł dla Gdańska na zapobieganie powodziom

Poprawa gospodarki wodnej poprzez budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej i budowę 5 zbiorników retencyjnych jest głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk”, na który NFOŚiGW przeznaczył ponad 80 mln zł dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało 131 mln zł.

Umowę dotyczącą systemów gospodarowania wodami opadowymi podpisali dzisiaj (9 maja 2017 r.) w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w sali im. Lecha Kaczyńskiego: Roman Wójcik, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Aleksandra Dulkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska w obecności Mariusza Gajdy, Wiceministra Środowiska, Dariusza Drelicha, Wojewody Pomorskiego oraz Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska.

Głównym celem projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich – Miasto Gdańsk” jest poprawa gospodarki wodnej miasta, w tym odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej w dzielnicach Strzyża i Osowa oraz budowa zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Kokoszki, Jaśkowa Dolina, Osowa. Tym samym poprawić ma się jakość środowiska oraz warunki życia mieszkańców Gdańska. W szczególności miasto zostanie zabezpieczone przed podtopieniami i powodziami.

Efektem działań, podjętych w dużej mierze dzięki umowie z NFOŚiGW, będzie także zwiększenie odporności Gdańska na niekorzystne zjawiska związane ze zmianą klimatu: nawalne deszcze, opady śniegu, susze, miejskie wyspy ciepła. Cele te realizowane będą poprzez kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wód opadowych, dzięki któremu nastąpi: zwiększenie ilości retencjonowanej wody (ok. 64 tys. m3), wzrost efektywności pracy systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zwiększenie wykorzystania wód opadowych w miejscach ich powstawania (fontanny, zbiorniki przeciwpożarowe).

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 9,4 km sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę 5 urządzeń służących gospodarowaniu wodami opadowymi (zbiorniki retencyjne, instalacje do wykorzystania wód opadowych).

Prace w ramach gdańskiego przedsięwzięcia potrwają do września 2021 r. Całkowity koszt projektu wyniesie 131 315 005,59 zł, przy czym dofinansowanie z unijnej kasy to kwota 80 778 113,68 zł.

Podpisywana umowa o dofinansowanie jest kolejną dotyczącą przedsięwzięć złożonych w I naborze konkursowym w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, typ projektów 5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W tym samym naborze konkursowym unijne wsparcie otrzymały także pozostałe aglomeracje trójmiejskie: Gdynia na projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami na terenie Gdyni” (dofinansowanie w wysokości ok. 20 mln zł) i Sopot na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie wód opadowych w zlewniach cieków i kanałów zlokalizowanych na terenie miasta Sopotu uchodzących do Zatoki Gdańskiej” (wsparcie wyniosło ok. 11 mln zł).

Unijne dofinansowanie dla tych miast było już udzielane w ramach POIiŚ 2007-2013. Wsparcie otrzymały wówczas miasto Gdańsk (projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku” – dofinansowanie UE ok. 62 mln zł), miasto Gdynia (projekt „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni oraz Małym Trójmieście Kaszubskim” – dofinansowanie UE ok. 52 mln zł) oraz miasto Sopot (przedsięwzięcie „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie – Etap I” – wsparcie UE ok. 68 mln zł).

*****

W okresie ostatnich kilkunastu lat Gdańsk nawiedziło kilka klęsk żywiołowych. Powódź 2001 r., która spowodowała znaczące straty materialne była najbardziej odczuwalną w ostatnich latach. Podczas ulewy 9 lipca 2001 r. w ciągu ośmiu godzin (tj. od 12:00 do 20:00) spadło ok. 128 mm wody na metr kwadratowy. To dwukrotnie więcej, niż wynosi dla Gdańska średni miesięczny opad w lipcu (68 mm/m2). Główne nasilenie ulewy nastąpiło w godz. 15:00-17:00, kiedy w ciągu dwóch godzin spadło ok. 90 mm/m2 deszczu. W wyniku tak gwałtownych opadów poszkodowane zostały znaczne obszary miasta, w tym położone wzdłuż Kanału Raduni tereny dzielnic Orunia-Św. Wojciech-Lipce i Śródmieście oraz położone nad potokiem Strzyża tereny dzielnic Wrzeszcz Górny i Wrzeszcz Dolny. Powódź spowodowała straty w infrastrukturze miasta szacowane na ok. 200 mln zł, nie licząc strat poniesionych przez ludzi. Powodzią dotkniętych zostało ok. 300 rodzin, a ok. 5 tys. osób otrzymało „kartę powodzianina” uprawniającą do otrzymania pomocy socjalnej. Także w lipcu 2016 r. nawalne deszcze, które wystąpiły w Gdańsku, spowodowały liczne straty, w tym również ofiary śmiertelne.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Hybrydy dla śląskiej policji

Następny artykuł

Jak zdobyć pieniądze z programu LIFE? NFOŚiGW zaprasza na serię szkoleń

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,