Nigeria w obliczu boomu populacyjnego ratuje się energią słoneczną

Nigeria, kraj afrykański bogaty w złoża ropy naftowej, staje się coraz bardziej zaludnionym państwem na świecie. System elektroenergetyczny nie jest w stanie obecnie zapewnić 198 milionom ludzi dostępu do prądu – wymaga generacji energii 10 razy większej, niż obecna. Ponadto odnotowuje się tam wysoki wzrost emisji CO2. Rząd chce ratować sytuację inwestycjami w energetykę solarną.

Obecnie około 50% ludność w Nigerii posiada dostęp do energii elektrycznej. Jej niedobór wiąże się w tym kraju z bezrobociem oraz mniejszą produktywnością miejscowych przedsiębiorstw. „Większy dostęp do energii przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 wraz ze wzrostem zapotrzebowania na nią przez ludność miejską”, wyjaśniła Ifeoma Malo, dyrektor ds. Nigerii w globalnej grupie kampanii „Power For All” w Fundacji Thomson Reuters.

Urbanizacja i szybki wzrost liczby ludności tylko pogłębiają problemy – liczba ludności Nigerii zwiększy się z 198 do 411 milionów do roku 2050. Przewiduje się, że do początku 2020 roku zapotrzebowanie na energię będzie ponad dwukrotnie wyższe niż na początku 2018 roku.

Nigeria wyznaczyła sobie za cel zwiększenie dostępu do energii elektrycznej do 75% do 2020 roku oraz 90% do 2030 roku. Udział odnawialnych źródeł energii będzie wynosił około 30% już w 2030 roku, co jest sporym zobowiązaniem dla kraju typu petrostate. Według Organizacji Krajów Eksportujących Ropę (OPEC) produkcja ropy i gazu stanowi około 35% produktu krajowego brutto Nigerii i około 90% całkowitych dochodów z eksportu.

W 2017 roku Nigeria zainwestowała około 20 miliardów dolarów w projekty w sektorze energetyki solarnej, mając na celu budowę minisieci na obszarach typowo wiejskich. W ten sposób decydenci państwa chcą zmniejszyć emigrację ludności wiejskiej do miast, które są przeludnione. Dla przykładu w największym mieście Nigerii – Lagos – popyt na energię przewyższa w dużym stopniu podaż, co powoduje, że ludzie muszą albo rezygnować z dostępu do energii, albo przerzucać się na wysokoemisyjne generatory energii. W przypadku wsi obecnie tylko co 4 osoba posiada dostęp do energii elektrycznej. W styczniu 2018 roku Nigeria doświadczył aż 6 blackout-ów.

Według nigeryjskiego ministra energetyki – Babtunde Fashola kraj posiada obecnie zdolność produkowania energii w ilości około 7000 megawatów (MW) mocy, ale ze względu na słabą infrastrukturę, problemy z dostawą gazu i niedobór wody tylko około 4000 MW dociera do krajowej sieci. Kredyt Banku Światowego o wartości 350 milionów dolarów zostanie wykorzystany na budowę 10 000 minsieci zasilanych energią słoneczną do 2023 roku na obszarach wiejskich, dostarczając energię szpitalom, szkołom i gospodarstwom domowym, o czym poinformował Damilola Ogunbiyi, dyrektor zarządzający Agencji Elektryfikacji Obszarów Wiejskich (Rural Electrification Agency – REA).

Rząd Nigerii inwestuje także w hydroenergetykę. Największa elektrownia Mambillaw, zlokalizowana w centrum Nigerii o wartości 5,79 miliarda dolarów, zostanie ukończona w 2024 roku. Większość środków finansowych pochodzi od chińskich kredytodawców. Elektrownia będzie w stanie wygenerować 3 050 MW energii odnawialnej w regionie wiejskim.

Dyrektor generalny przedsiębiorstwa energetycznego odpowiedzialnego za projekt Rensource powiedział, że koszty energii w firmach spadły o co najmniej 30%, odkąd zaczęły korzystać z kolektorów słonecznych.

Źródła: Reuters, GENI