Nikola Motor Company i wodorowa wizja przyszłości

Ogniwa paliwowe, które coraz częściej znajdują zastosowanie w samochodach osobowych, niebawem stać się mogą integralną częścią ciężarówek.

Taką wizję przyszłości podzielają nie tylko analitycy, ale również coraz więcej przedsiębiorstw z branży, które podobnie jak Nikola Motor Company zapowiadają wprowadzenie do sprzedaży wodorowych ciągników.

Aby sprostać wymaganiom stawianym wodorowemu napędowi, Nikola Motor Company wybrała już wyłącznego dostawcę wyposażenia dla planowanych inwestycji w zakresie infrastruktury koniecznej do uzupełniania wodoru.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Podmiot, mający sprostać wymaganiom, to norweska firma Nel ASA, która docelowo ma wyposażyć szesnaście stacji wybudowanych przez NMC.

Przewiduje się, że każda ze stacji będzie wytwarzać osiem ton wodoru dziennie, a zapasy będą wynosić cztery tony przy dziennym zapotrzebowaniu ciężarówki na poziomie siedemdziesięciu kilogramów.

Ponadto stacje wodorowe będą mogły zostać udostępnione nie tylko samochodom z logo NMC, ale również innym pojazdom z napędem wodorowym.

Należy dodać, że ciężarówki konstruowane przez NMC, we współpracy z niemiecką firmą BOSCH, będą dysponowały mocą 1000 KM i zasięgiem na poziomie 1600 kilometrów. Pozwolą one na całkowicie bezemisyjny transport ładunku na duże odległości.