Nowatorskie przedsięwzięcie OZE w Szkocji

W Szkocji w zupełnie nowatorski sposób zrealizowano inwestycję wiatrową – turbiny generują tam nie tylko prąd, ale także miejsca pracy i środki na budownictwo mieszkaniowe. Południowy wschód Szkocji nie jest przykładem ekonomicznej prosperity: problemem są niskie płace i brak stałych miejsc zatrudnienia. To właśnie tam wybudowano trzy nowe turbiny wiatrowe, mające pomóc lokalnej społeczności nie tylko generując prąd elektryczny, ale także wspomagając ją finansowo.

Budownictwo socjalne w Szkocji jest mocno wspierane przez szkockie władze. Klimat polityczny jest tutaj wyraźnie inny niż w Anglii i to co się tutaj dzieje jest określanie przez Paula Wheelhousa jako: pierwszą tego rodzaju inicjatywą, która pomóc ma w budowie mieszkań dzięki wykorzystaniu energii wiatrowej. Wheelhouse jest ministrem energii w szkockim rządzie.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Podobnie jak budownictwo socjalne, Szkocja dofinansowuje także inwestycje w lądowe instalacje wiatrowe. Wspólna inicjatywa Berwickshire Housing Association (BHA) i Community Energy Scotland (CES) umożliwi synergię tych dwóch sektorów. Jak mówi Helen Forsyth, szef BHA, wszystko dzięki jednemu kluczowemu składnikowi – wiatrowi, którego – Szkocja ma dużo – jak komentuje Forsyth.

Dzięki wspólnej inicjatywie powstanie 1800 mieszkań komunalnych w hrabstwie Berwickshire, które będą sfinansowane z zysków z farm wiatrowych. Nie jest to pierwsze takie przedsięwzięcie tych spółek. BHA już w 2009 roku sfinansowało budowę 450 domów własnościowych w ten sposób. Teraz główny nacisk będzie kładziony na mieszkania komunalne, bo w rejonie tym o jeden taki lokal ubiega się nawet 50 rodzin.

Aby umożliwić zmiany na rynku nieruchomości konieczne były nowatorskie kroki. Takim krokiem było wykorzystanie OZE. Wybrano energię wiatrową i niewysokie, 115 metrowe wiatraki – kompromis pomiędzy wygodą mieszkańców, a zyskami z przedsięwzięcia. Inwestycję zaplanowano już w 2009 roku, co zaowocowało ulokowaniem farmy na wzgórzu w Hoproshiels, niedaleko wsi Cockburnspath. CES było idealnym partnerem do tej inwestycji, jako że spółka posiadała już doświadczenie w sektorze OZE.

Inwestycję rozpoczęto zabeziecznieniem kwoty 1,85 miliona funtów z Szkockiego Funduszu Inwestycji w OZE, co dało możliwość zaciągnięcia większej pożyczki na 10,6 miliona funtów. Finansowany taką kwotą projekt dostarczy elektryczność do około 6000 domów.

Oczywiście priorytetem jest spłacenie pożyczki, ale inwestycja wygenerowuje pewne zyski. Jak mówi Jamie Adam z CES, pożyczka zostanie spłacona w czasie około 15 lat, a dodatkowo wygeneruje 30 milionów funtów zysku dla spółki.

Jak informuje Forsyth pomoże to wybudować: co najmniej 500 mieszkań komunalnych więcej. Dodatkowo pomoże to BHA  wspierać lokalne, wiejskie społeczności. Przykładem takich działań BHA jest na przykład prowadzenie przedszkola.

Program mieszkań socjalnych szkockiego rządu jest bardzo ambitny. Dzięki inwestycji trzech miliardów funtów ma być możliwe wybudowanie 50 tysięcy mieszkań do 2021 roku, z czego 30 tysięcy przeznaczone zostanie na lokale socjalne, pod wynajem.