Nowe zasady dla magazynów energii w Wielkiej Brytanii

Władze Wielkiej Brytanii chcą ułatwić budowę systemów magazynowania energii elektrycznej w kraju poprzez zmiany w prawie, mające na celu zniesienie barier oddzielających tego rodzaju instalacje od systemów generujących energię elektryczną. Jest to jedna z rekomendacji, jaka znalazła się w raporcie opracowanym przez BEIS i Ofgem, dotyczących kierunku i sposobu rozwoju systemu energetycznego w Wielkiej Brytanii.

Zmiany w prawie miałyby umożliwić łatwiejsze budowanie magazynów energii w sieci przez operatorów. Poprawki dotyczyć mają Electricity Act z roku 1989 oraz innych związanych z tym aktów prawnych. Definiują one magazyny energii i wyróżniają je na tle innych urządzeń w sieci energetycznej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Oprócz tego rząd planuje także rozpocząć współpracę z przemysłem i władzami lokalnymi w zakresie planowania przestrzennego rozmieszczenia tego rodzaju systemów w całym kraju.

Ofgem postuluje także zmiany w legislacji dotyczącej licencji na produkcję prądu, tak aby objęła też magazyny energii. Zmiany miałyby być wprowadzone od lata przyszłego roku. Inną zmianą proponowaną przez Ofgem jest ustalenie planu rozwoju, rozpoczynającego się na koniec bieżącego roku. Miałby on również dotyczyć głównie włączonych do sieci magazynów energii.

Jeszcze w tym roku mają zostać opublikowane wytyczne dla łączonych instalacji, integrujących systemy OZE do produkcji energii elektrycznej, a także magazyny energii.

Dla części operatorów instalacji OZE powyższe zmiany nie brzmią optymistycznie. Część firm obawia się o swoje licencje – uważają oni, że rząd może chcieć zastąpić farmy OZE systemami magazynującymi prąd elektryczny.

Sekretarz BEIS, Greg Clark tak skomentował planowane zmiany: Inteligentniejsza sieć przesyłowa pozwoli na zmniejszenie kosztów, zwiększenie wydajności oraz pozwoli uplasować się brytyjskiemu przemysłowi na czołowej pozycji w zakresie eksportu technologii smart-grid na cały świat.