KE: Wielka Brytania ma rekordowo wysokie dofinansowania dla źródeł wykorzystujących paliwa kopalne

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, Wielka Brytania wiedzie prym w UE, jeśli chodzi o wysokość subsydiów do paliw kopalnych. KE wskazuje, że rocznie na dofinansowanie tych paliw przeznacza się około 12 miliardów euro. To istotnie więcej niż państwo wydaje na wsparcie systemów energetyki odnawialnej (8,3 miliarda euro rocznie).

Wiek energii odnawialnej

Przemysł elektroenergetyczny działa w zmieniającym się świecie, w którym odnawialne i rozproszone źródła energii stają się coraz większą częścią miksu wytwarzania energii. Dekarbonizacja sieci stała się kluczową siłą napędową zmian tego przemysłu w ostatnich latach. Przyszłość oparta będzie natomiast na sieciach inteligentnych, analizie big data i systemach magazynowania energii.

W Anglii wyszkolą ekspertów od nowych technologii dla OZE

W północno-wschodniej Anglii powstanie krajowe centrum doktoranckie w zakresie energii odnawialnej (ReNU). Brytyjska Rada ds. Badań Naukowych i Nauk Fizycznych poinformowała, że 5,2 mln funtów otrzymają na jego budowę uniwersytety Nortumbrii, Newcastle i Durham. Dzięki partnerom biznesowym wartość inwestycji wzrośnie do kwoty około 11 mln funtów.

W przyszłym roku w Wielkiej Brytanii energia z OZE może być tańsza od konwencjonalnej

Najnowszy raport opublikowany przez EnAppSys przewiduje, że już w przyszłym roku energetyka odnawialna może być pierwszym, największym źródłem elektryczności w brytyjskich domach. Jak wskazują analitycy, moc elektrowni gazowych i węglowych spada – w zeszłym roku o 6,7%. Z kolei moc instalacji OZE wzrosła w tym okresie o 15,2%.

Brytyjski rząd wesprze dekarbonizację kolei

Pięć innowacyjnych projektów w Wielkiej Brytanii otrzyma od władz rządowych 350 tys. funtów na dekarbonizację linii kolejowych. Pieniądze przeznaczone zostaną na zamianę starych i nieefektywnych, a także napędzanych silnikami wysokoprężnymi lokomotyw na nowoczesne, akumulatorowe i hybrydowe.