Wielka Brytania: wsparcie dla właścicieli pojazdów elektrycznych

Rząd Wielkiej Brytanii przedstawił propozycję wsparcia dla właścicieli pojazdów elektrycznych, które zakłada możliwość wyposażenia wszystkich nowo powstałych domów w Wielkiej Brytanii w punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Propozycje są wynikiem konsultacji społecznych dotyczących przepisów budowlanych obowiązujących w Anglii.

KE: Wielka Brytania ma rekordowo wysokie dofinansowania dla źródeł wykorzystujących paliwa kopalne

Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, Wielka Brytania wiedzie prym w UE, jeśli chodzi o wysokość subsydiów do paliw kopalnych. KE wskazuje, że rocznie na dofinansowanie tych paliw przeznacza się około 12 miliardów euro. To istotnie więcej niż państwo wydaje na wsparcie systemów energetyki odnawialnej (8,3 miliarda euro rocznie).

Wiek energii odnawialnej

Przemysł elektroenergetyczny działa w zmieniającym się świecie, w którym odnawialne i rozproszone źródła energii stają się coraz większą częścią miksu wytwarzania energii. Dekarbonizacja sieci stała się kluczową siłą napędową zmian tego przemysłu w ostatnich latach. Przyszłość oparta będzie natomiast na sieciach inteligentnych, analizie big data i systemach magazynowania energii.