Nowy dyrektor departamentu zajmującego się OZE w Ministerstwie Energii

Na stanowisku dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej nastąpi zmiana. Obecnego dyrektora, Andrzeja Kaźmierskiego, który pracuje od marca 2016, zastąpi Piotr Czopek.

Andrzej Kaźmierski pełnił funkcję dyrektora departamentu po odwołaniu Janusza Pilitowskiego (w międzyczasie tymczasowo kierował departamentem jeszcze Edward Słoma). Pilitowski pracę na tym stanowisku rozpoczął jeszcze w ramach Ministerstwa Gospodarki zlikwidowanego w 2015 roku.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Piotr Czopek dotychczas w tym departamencie pracował jako naczelnik wydziału energii rozproszonej. Wydział ten odpowiadał m.in. za opracowywanie działań w zakresie tworzenia projektów działań dotyczących OZE, ciepłownictwa i kogeneracji, a także produkcji biokomponentów i biopaliw ciekłych pozwalających na realizację celów krajowych w zakresie udziału źródeł odnawialnych w sektorach: energetycznym, ciepłowniczym i w transporcie.

Bezpośrednim przełożonym P. Czopka będzie Grzegorz Tobiszowski, wiceminister energii, który zastąpił na tym miejscu Andrzeja Piotrowskiego w kwietniu zeszłego roku.

źródło: cire.pl, gramwzielone.pl