Nowy wiceminister w Ministerstwie Energii

Nowym wiceministrem w Ministerstwie Energii został Tomasz Dąbrowski. Według założeń resortu będzie się zajmował sprawami międzynarodowymi oraz funduszami europejskimi.

Nowy wiceminister został powołany przez Prezesa Rady Ministrów 4 czerwca 2018 roku na wniosek ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Decyzję o ustanowieniu nowego podsekretarza powzięto w związku z przejściem Michała Kurtyki, dotychczas pełniącego te obowiązki, na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Prezydencji COP 24 w Katowicach (szczyt klimatyczny w Polsce).

Fotowoltaika od Columbus Energy

Nowy wiceminister Tomasz Dąbrowski odpowiadał będzie m.in. za sprawy międzynarodowe oraz fundusze europejskie. Przed objęciem nowego stanowiska był dyrektorem Departamentu Elektroenergetyki i Ciepłownictwa w Ministerstwie Energii.

foto: ME