System do monitorowania zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie

Każda z firma ma zupełnie inne potrzeby. Przykładowo, fabryka musi wyliczyć ile wydatków ponosi, by wytworzyć jedną sztukę swojego produktu. Z kolei drukarnia musi zapewnić określoną temperaturę pomieszczeń i wilgotność powietrza, które zapewnią odpowiednie przechowywanie papieru. Za to w innej firmie, producent nie jest w stanie wykryć, dlaczego zużycie energii w przedsiębiorstwie jest tak duże. Różnorodne potrzeby przedsiębiorstw powodują potrzebę zastosowania precyzyjnego systemu monitorowania procesów i energii.

Chcąc osiągnąć ten stan, konieczne jest przeprowadzenie precyzyjnej kontroli mocy, a także wskazanie miejsc, w których możemy go ograniczyć. Dokładne określenie ilości i sposobu wykorzystania prądu pozwala wprowadzić zmiany, których celem będzie zmniejszenie ilości wykorzystywanej energii. Monitorowanie zużycia mediów to sposób na ograniczenie kosztów produkcji, co m.in. wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, gwarantując przy tym konkurencyjność rynkową i wysoki prestiż przedsiębiorstwa.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Energia elektryczna, gaz, para wodna, woda technologiczna i użytkowa, sprężone powietrze, próżnia, specjalistyczne gazy technologiczne. Niezależnie od branży, do której należy przedsiębiorstwo, produkcja nie może odbywać się bez mediów. Ich zła jakość i zaburzenia dostaw mogą powodować ogromne straty w produkcji czy uciążliwości. Niemożliwość określenia realnego zapotrzebowania równa się brak możliwości optymalnego gospodarowania wymienionymi surowcami. Monitoring zużycia mediów pozwala optymalnie planować produkcję, a tym samym obniżyć koszty produkcji i utrzymanie infrastruktury przedsiębiorstwa.

 Inteligentny system zarządzania mediami to:

  • rzeczywisty odczyt poboru mediów produkcyjnych w przedsiębiorstwie, co daje możliwość racjonalizacji ich zużycia
  • jedna platforma do zbierania wszystkich informacji na temat energii elektrycznej wody technologicznej, ścieków i gazu itp.
  • analiza bieżących danych i tych historycznych przy pomocy intuicyjnego, łatwego w obsłudze interfejsu graficznego, z możliwością porównania różnych procesów w określonych dniach i godzinach.
  • zdalne zarządzanie, gdzie osoby odpowiedzialne za nadzór nad produkcją posiadają potrzebne i przejrzyste dane w jednym miejscu
  • bezpieczeństwo inwestycji, gdzie zaleca się budowanie systemu od najbardziej energochłonnych procesów, co pozwala wypróbować jego możliwości, nie generując przy tym zbyt wysokich nakładów inwestycyjnych, w kolejnym etapie możliwe jest rozbudowanie monitoringu o kolejne elementy

System monitorowania i optymalizacji zużycia mediów opiera się na sprawdzonych i wciąż doskonalanych rozwiązaniach informatycznych. W istniejących systemach do monitoringu wykorzystywane są podstawowe funkcje, takie jak: potwierdzenie wystąpienia zdarzeń, administracja, sygnalizacja, archiwizacja komunikatów oraz mierzonych wartości, konfiguracja danych, tworzenie logów czy wizualizacja). System tworzą rozbudowane i zaawansowane narzędzia, chętnie wykorzystywane w przemyśle. Pakiety dodatkowo umożliwiają wyświetlanie, analizę, interpretację oraz dystrybucję danych procesowych. Wszystko za sprawą architektury serwerowej z dostępem przez sieć Internet i Ethernet.

Plan działania z zakresu monitoringu mediów:

  1. szczegółowa analiza rachunków za pobór energii elektrycznej
  2. określenie energochłonnych procesów
  3. opracowanie projektu systemu dostosowanego indywidualnie do rodzaju produkcji w przedsiębiorstwie
  4. wdrażanie systemu i przeszkolenie z jego obsługi
  5. proces doskonalenia, nadzór nad systemem w celu osiągnięcia maksymalnych oszczędności

Przykładem systemu, który umożliwia monitorowanie zużycia oraz produkcji w czasie rzeczywistym jest system bit.B proponowany przez innogy. Działa on w oparciu o sensory instalowane w punktach pomiaru. Czujniki zbierają dane, które kolejno przekazywane są do narzędzia online w celu ich zagregowania i analizy. System ten umożliwia zwizualizowanie pozyskanych informacji i dalszą identyfikację obszarów wymagających usprawnień i ustalenie listy działań optymalizacyjnych w firmie. Do najczęściej wykorzystywanych zastosowań należy monitoring: temperatury w halach produkcyjnych, chłodniach i budynkach biurowych, wilgotności w magazynach, ilości wyprodukowanych sztuk na produkcji lub osób odwiedzających sklep, stanów technicznych (przy użyciu czujników drzwi lub okien)