Ogniwo słoneczne uczulane barwnikiem o wydajności 10,7%

Ogniwo słoneczne uczulane barwnikiem o wydajności 10,7%

Naukowcy z Instytutu Nauk o Zintegrowanych Materiałach Ogniwowych na Uniwersytecie w Kioto w Japonii twierdzą, że opracowali fotoogniwo barwnikowe o wydajności 10,7%. Ogniwa słoneczne uczulane na barwnik są rodzajem ogniw słonecznych zaliczanych do ogniw cienkowarstwowych, w których główną rolę odgrywa barwnik.

W swoich badaniach pt. Renesans skondensowanych porfiryn: zastąpienie metylenu połączonej tiofenem strategii na rzecz wysokowydajnych ogniw słonecznych o wysokiej wrażliwości, opublikowanych w “Journal of the American Chemical Society”, naukowcy twierdzą, że opracowane urządzenie jest najbardziej wydajną technologią dostępną dla ogniw barwionych z topionymi uczulaczami porfirynowymi. Naukowcy w swoich badaniach wykorzystali materiał z połączeniem metylenu – nowy barwnik molekularny o nazwie DfZnP-iPr – poprzez połączenie go z rdzeniem porfirynowym.

Według autorów pracy fuzja przezwycięża wady ogniw poprzez tłumienie agregacji. – Nasza strategia zrestartuje eksplorację aromatycznie stapianych uczulaczy porfirynowych dla wysokowydajnych ogniw słonecznych uczulanych na barwnik – stwierdził zespół badawczy. Foto­o­gniwa barw­ni­kowe można wytwarzać bez wyko­rzy­sta­nia trudno dostęp­nych i szko­dli­wych surow­ców. Po opra­co­wa­niu kon­struk­cji możl­i­wych do wdro­że­nia w wiel­ko­ska­lo­wej pro­duk­cji ich cena powinna być niższa niż cena paneli fotowoltaicznych. Dodat­kowo, przy zasto­so­wa­niu cien­kiej war­stwy – innych kata­li­za­to­rów niż węgiel – ogniwa uczulane barwnikiem mogą być prze­zro­czy­ste, a w zależn­o­ści od wyko­rzy­sta­nego barw­nika można im nada­ć różne barwy. Poprawa wydajności fotoogniw barwnikowych pozwoli na ich wykorzystanie w masowej produkcji, np. do wytwarzania kolorowych szyb, które mogą produkować prąd.

Foto: Izumi Mindy Takamiya

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.