OZE BUS – istotnym elementem w kształtowaniu świadomości ekologicznej

Budowanie świadomości ekologicznej to proces. Najefektywniejszy jest, wtedy gdy właściwa postawa jest wszczepiana dziecku w jego domu rodzinnym. Poza postawą kształtowaną w otoczeniu rodzinnym ważne dla nabierania odpowiednich nawyków jest również to, co wyniesiemy ze szkoły.

Dlatego o wszelkich inicjatywach mogących skutecznie zaszczepić najmłodszym ekologiczne postawy warto pisać i warto je chwalić. Mobilne laboratorium OZE BUS to przykład, jak omawiana powyżej wiedza może wyjść do ludzi, osiągając zamierzony efekt.

Fotowoltaika od Columbus Energy

OZE BUS to jeżdżąca pracownia wyposażona w sprzęt służący prezentacji przyczyn niskiej emisji, sposobów jej ograniczania i likwidowania. Na rozmowę z Jarosławem Kotyzą z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini zaprasza portal Świat OZE.

Bus, rozbudowany we współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, wykorzystywany jest na zdalnych pokazach w jednostkach oświatowych, podczas targów, imprez czy wydarzeń popularyzujących odnawialne źródła energii.

Na jego pokładzie znajdziemy m.in.:

  • Kolektory słoneczne różnego typu,
  • Niektóre z elementów instalacji fotowoltaicznych,
  • Zestawy dydaktyczne wraz z kolektorem słonecznym płaskim,
  • Mikroturbina wiatrowa,
  • Demonstracyjny zestaw ogniwa paliwowego,
  • Zestawy pomp ciepła i wiele innych.

 Ponadto w uruchomionym w ostatnim czasie mobilnym module o nazwie POLoNEs znajduje się:

  • Kocioł węglowy pozaklasowy wraz z analizatorami spalin, jakości powietrza i pyłomierzem — zestaw demonstracyjny przyczyn niskiej emisji,
  • Kocioł węglowy na „ekogroszek” V klasy — zestaw demonstracyjny ograniczania niskiej emisji,
  • Powietrzna pompa ciepła — zestaw demonstracyjny likwidacji niskiej emisji.

Z tak wyposażonych mobilnych pracowni korzystać mogą uczniowie, przedstawiciele władz lokalnych, przedsiębiorcy czy zwyczajni ciekawscy chcący podnieść poziom swojej wiedzy na temat technologii umożliwiających poprawę otaczającego nas wokół środowiska.