PCC Rokita planuje inwestycje w OZE

PCC Rokita planuje inwestycje w OZE

Zarząd spółki PCC Rokita przedstawił sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r., w którym wskazuje, że wzrosty cen energii elektrycznej mogą mieć wpływ na wyniki w kolejnych okresach oraz konieczne mogą okazać się inwestycje we własne źródła wytwórcze.

Spółka ocenia, że rozwiązania zaproponowane w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych nie rekompensują w całości rosnących kosztów zakupu energii elektrycznej. Według PCC Rokita kluczowym elementem obniżenia kosztów jest wprowadzenie ulg w opłatach sieciowych oraz tych, które wynikają z wprowadzenia rynku mocy. Ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych ma na celu wprowadzenie przepisów, które umożliwią przyznanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorcom z sektora energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność jest zagrożona w wyniku wzrostu cen energii. Zakłady przemysłu chemicznego w ostatnich latach dokonywały zakupów energii elektrycznej na różne okresy: miesięczne, kwartalne i roczne. PCC Rokita zamawiała energię na przyszłe okresy z wyprzedzeniem – najkrótsze wyprzedzenie wynosiło jeden miesiąc, a najdłuższe ponad trzydzieści pięć miesięcy. Przyszłe decyzje spółki dotyczące zamawiania określonej ilości energii elektrycznej będą podejmowane w zależności od sytuacji rynkowej – część energii ma pochodzić z własnej produkcji.

Sytuacja w zakresie kosztów energii elektrycznej

PCC Rokita dysponuje własnymi źródłami energii, jednak ich emisyjność i koszty generacji podnoszą rosnące ceny uprawnień do emisji CO2. W I półroczu 2019 roku spółka nabyła łącznie 88 tysięcy uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W kwietniu bieżącego roku PCC Rokita rozliczyła 221,7 tysięcy uprawnień, które odpowiadają emisji CO2 za 2018 rok. Zarząd podkreślił, że “koszty generacji z własnych, emisyjnych źródeł energii w portfelu spółki mogą zwiększyć konieczność wykonania inwestycji dostosowujących standardy spalania do unijnych regulacji tzw. BAT”. Zarząd PCC Rokita nie wyklucza inwestycji w zwiększenie zdolności produkcyjnych w ramach własnej produkcji energii.