PGE Dystrybucja z unijnym dofinansowaniem na rozwój OZE

Ministerstwo Klimatu przyznało spółce PGE Dystrybucja unijne dofinansowanie na inwestycje, dzięki którym ma zwiększyć się możliwość przyłączania instalacji OZE do sieci. Wartość dofinansowania wynosi ponad 20 milionów złotych, zaś planowane dwie inwestycja PGE będą kosztowały nawet 34 mln zł.

Dzięki inwestycjom ma być poprawiona niezawodność dostaw energii do odbiorców z województwa łódzkiego. Poprawi się też infrastruktura sieciowa, co wpłynie na rozwój energetyki rozproszonej i możliwości przyłączeniowe producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Realizujemy inwestycje mające na celu zwiększanie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym na wszystkich polach działania Grupy PGE. Jednym z kierunków rozwoju OZE są inwestycje w infrastrukturę należącą do PGE Dystrybucja. Pozyskanie dotacji w wysokości ponad 20 mln złotych, szczególnie w tej wymagającej sytuacji gospodarczej, z jaką obecnie mamy do czynienia, stanowi istotne wsparcie dla zwiększenia możliwości przyłączania producentów energii ze źródeł odnawialnych na terenie województwa łódzkiegomówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Dwie inwestycje PGE Dystrybucja

Dofinansowanie pochodzi z działania 1.1.2 – „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki tej pomocy spółka przeprowadzi dwie inwestycje:

  • „Usprawnienie infrastruktury dystrybucyjnej poprzez inwestycje w głównych punktach zasilania: Modernizacja stacji 110/15kV Wieluń w celu zapewnienia przyłączania OZE”. Pochłonie ponad 15,5 mln złotych, zaś z funduszy zostanie przekazanych ponad 9,11 mln złotych;
  • „Modernizacja stacji 110/15kV RPZ Ruda – rozbudowa rozdzielni 110kV do układu H5 w celu zapewnienia możliwości przyłączania OZE” –  w tym przypadku jej koszt wynosi 18,5 mln zł i na nią trafi pozostała pula pieniędzy z Unii, czyli ponad 11,1 mln.

Źródło: pgedystrybucja.pl
Fot.: pgedystrybucja.pl