Pierwsze na świecie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy

Pierwsze na świecie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy

Jak szacują analitycy do 2020 roku koszty energii odnawialnej osiągną ten sam poziom, co prąd ze źródeł konwencjonalnych, a do 2040 roku 40% energii elektrycznej w światowym miksie pochodzić będzie z OZE.

Osiągnięcie wspomnianych celów przyspieszyć ma projekt HYFORM-PEMFC, realizowany przez grupę GRT. Firma ta skupia się na rozwoju nowych i alternatywnych systemów magazynowania energii.  Grupa naukowców, kierowana przez profesora Gabora Laurenczego, w EPFL w Lozannie opracowała np. magazyn energii, który wykorzystuje kwas mrówkowy.

System HYFORM-PEMFC wykorzystuje kwas mrówkowy do magazynowania wodoru, który generowany może być z prądu ze źródeł odnawialnych. Taki rodzaj magazynowania jest bardzo efektywny – jeden litr kwasu mrówkowego jest ekwiwalentem 590 litrów wodoru. Dodatkowo, cały układ jest kompaktowy, łatwy w transporcie i eksploatacji, a także przyjazny dla środowiska.

Potencjalnie nowy system magazynowania energii znajdzie zastosowanie na obszarach, gdzie jest ograniczony dostęp do sieci energetycznej oraz w miejscach z rozwiniętą siecią transportu wodoru.

„To istotny kamień milowy w naszej strategii rozwijania systemów magazynowania energii”, mówi Luca Dal Fabbro, CEO grupy GRT. „Nasza firma chce wspierać przejście do w pełni zrównoważonej gospodarki, wykorzystującej paliwa odnawialne i brać udział w światowym wysiłku minimalizacji emisji dwutlenku węgla”, dodaje Dal Fabbro.

Kolejnym krokiem spółki jest opracowanie kompletnego systemu, który byłby w stanie magazynować energię w postaci kwasu mrówkowego. Miałby on być przydatny np. latem, gdy panele fotowoltaiczne produkują więcej prądu, a nadwyżki można magazynować i wykorzystać później zimą.

Artykuł stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują swiatoze.pl. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.