Pierwsze na świecie ogniwo paliwowe na kwas mrówkowy

Jak szacują analitycy do 2020 roku koszty energii odnawialnej osiągną ten sam poziom, co prąd ze źródeł konwencjonalnych, a do 2040 roku 40% energii elektrycznej w światowym miksie pochodzić będzie z OZE.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Osiągnięcie wspomnianych celów przyspieszyć ma projekt HYFORM-PEMFC, realizowany przez grupę GRT. Firma ta skupia się na rozwoju nowych i alternatywnych systemów magazynowania energii.  Grupa naukowców, kierowana przez profesora Gabora Laurenczego, w EPFL w Lozannie opracowała np. magazyn energii, który wykorzystuje kwas mrówkowy.

System HYFORM-PEMFC wykorzystuje kwas mrówkowy do magazynowania wodoru, który generowany może być z prądu ze źródeł odnawialnych. Taki rodzaj magazynowania jest bardzo efektywny – jeden litr kwasu mrówkowego jest ekwiwalentem 590 litrów wodoru. Dodatkowo, cały układ jest kompaktowy, łatwy w transporcie i eksploatacji, a także przyjazny dla środowiska.

Potencjalnie nowy system magazynowania energii znajdzie zastosowanie na obszarach, gdzie jest ograniczony dostęp do sieci energetycznej oraz w miejscach z rozwiniętą siecią transportu wodoru.

„To istotny kamień milowy w naszej strategii rozwijania systemów magazynowania energii”, mówi Luca Dal Fabbro, CEO grupy GRT. „Nasza firma chce wspierać przejście do w pełni zrównoważonej gospodarki, wykorzystującej paliwa odnawialne i brać udział w światowym wysiłku minimalizacji emisji dwutlenku węgla”, dodaje Dal Fabbro.

Kolejnym krokiem spółki jest opracowanie kompletnego systemu, który byłby w stanie magazynować energię w postaci kwasu mrówkowego. Miałby on być przydatny np. latem, gdy panele fotowoltaiczne produkują więcej prądu, a nadwyżki można magazynować i wykorzystać później zimą.