Pilotażowy projekt magazynu energii od RWE

Niemiecka spółka RWE uruchomiła w zeszły poniedziałek instalację power-to-gas o mocy 150 kW. Innowacyjny magazyn energii posiada bardzo wysoki wskaźnik efektywności na poziomie 86 procent. Technologia power-to-gas może odegrać kluczową rolę w procesie transformacji sektora energetycznego.

W zeszły poniedziałek nastąpiło uruchomienie pilotażowego magazynu energii w technologii power-to-gas. RWE swój projekt ulokowało w miejscowości Ibbenbüren w Nadrenii Północnej-Westfalii. Instalacja wytwarza wodór pod ciśnieniem 14 barów, posiada 150 kW mocy i bardzo wysoki wskaźnik sprawności, który wynosi 86 proc. Jest on najefektywniejszy spośród tego typu niemieckich konstrukcji.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Magazyn jest częścią nowego systemu, który po raz pierwszy w historii połączył dostarczanie na rynku lokalnym energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła. Będzie on przekształcał nadwyżki produkowane przez źródła odnawialne na wodór, przez co mogą być magazynowane w sieci gazu ziemnego, a później wykorzystane do produkcji energii elektrycznej. Technologia power-to-gas uważana jest za jedną z najbardziej przyszłościowych, które wykorzystuje się w realizacji dostaw energii.

Główny element instalacji power-to-gas stanowi elektrolizer o wielkości kontenera transportowego, zbudowany przez firmę z Wielkiej Brytanii, ITM Power. Jest on odpowiedzialny za przekształcanie w wodór nadwyżek energii elektrycznej wytworzonych z OZE np. z paneli słonecznych czy turbin wiatrowych. Powstały wodór wprowadza się do sieci gazu ziemnego przez stację redukcji ciśnienia gazu, gdzie wykorzystuje się także ciepło odpadowe elektrolizera. W okresie, gdy wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych jest na niskim poziomie, wcześniej zmagazynowany gaz można uwolnić z magazynu i wykorzystać w elektrociepłowni w ramach sieci ciepłowniczej RWE w Ibbenbüren do produkcji energii.

Prezes RWE Polska i Członek Zarządu RWE Retail, Filip Thon informuje, że technologie magazynowania energii będą istotnym elementem systemu energetycznego w przyszłości. Według Studium RWE „Scenariusze Rozwoju Technologii na Rynku Energii do 2050 roku” po roku 2030 nastąpi dynamiczny rozwój dużych instalacji magazynujących energię w Polsce. Jak dodaje Filip Thon, RWE ma nadzieję, że m.in. dzięki pilotażom, takim jak uruchomienie wysokosprawnej instalacji power-to-gas na rynku niemieckim, globalny postęp technologiczny w dziedzinie odnawialnych źródeł energii będzie stale przyśpieszał, czyniąc je coraz bardziej opłacalnymi.