Podsumowanie programu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej

Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) jest projektem, który zaczął się w lutym 2018 roku i działa pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji. Wśród zadań Sieci było zainstalowanie mierników zanieczyszczenia powietrza i tablic informacyjnych w szkołach oraz prowadzenie działań edukacyjnych dla dzieci, rodziców oraz społeczności lokalnych. W projekcie udział wzięło ponad 330 szkół.

Pierwszą szkołą, w której projekt oficjalnie rozpoczęto, był Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim. W ramach podsumowania działań 9 października podpisano porozumienie pomiędzy Instytutem badawczym NASK a firmą Microsoft, które razem zrealizują prototyp predykcji zanieczyszczenia.

Fotowoltaika od Columbus Energy

– ESA doskonale trafia w potrzebę rozmawiania o smogu i walki z nim. Batalię z zanieczyszczeniami powietrza może i powinna wspierać technologia – powiedział minister Marek Zagórski. – Dane z zainstalowanych w szkołach mierników zanieczyszczenia powietrza (SMOG) są wysyłane do NASK (red. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) za pośrednictwem internetu lub Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), jeśli szkoła jest już do niej podłączona.

Liczby ESA

Podczas spotkania w Makowie przedstawiono również konkretne liczby ESA – dzisiaj projekt obejmuje 337 szkół, w których stale dokonywane są pomiary zanieczyszczenia powietrza. W okresie styczeń 2018 – marzec 2019 w 209 placówkach przeprowadzono zajęcia edukacyjne oraz szkolenia, w których udział wzięło łącznie 50 598 uczniów, 33963 rodziców i opiekunów, 3093 nauczycieli oraz 923 lokalnych mieszkańców. Pomiary można zobaczyć tutaj: https://esa.nask.pl/ . Partnerem merytorycznym jest Polski Alarm Smogowy.

Ministerstwo Cyfryzacji w celu zmobilizowania gmin w ramach edukacji ekologicznej organizuje, za pośrednictwem NASK, nowy program “Razem dla czystego powietrza”.

– Rozpoczął się już okres grzewczy, co oznacza, że wszyscy coraz wyraźniej widzimy, jak bardzo potrzebna jest walka ze smogiem. NASK, w oparciu o możliwości jakie daje szkołom OSE, będzie aktywnie wspierał infrastrukturalne działania związane z rozwojem sieci mierników zanieczyszczenia powietrza, które dadzą lokalnym społecznościom szansę samodzielnej obserwacji sytuacji w ich okolicy – powiedział Bartłomiej Klinger, dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych NASK. – Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy na swoim terenie chcą wesprzeć nasze działania – firmy, urzędy, szkoły.

SMOG i AI

Wspomniane porozumienie, na podstawie którego Microsoft i NASK będą współpracowały w wykonaniu prototypu od prognozowania zanieczyszczenia, jest kolejnym etapem rozwijającym ESA pod względem technologicznym. Prototyp ma używać sztucznej inteligencji i chmury obliczeniowej w celu przewidywania zanieczyszczeń powietrza w konkretnych lokalizacjach.