Polacy chcą opakowań zwrotnych

Polacy chcą opakowań zwrotnych

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia, Polacy są gotowi na produkty w opakowaniach zwrotnych. Najważniejszym argumentem, za którym opowiedzieli się ankietowani, jest zrobienie czegoś dobrego dla środowiska.

ARC Rynek i Opinia w listopadzie 2019 roku przeprowadził badanie na reprezentatywnej (wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania) próbie respondentów, N=1002. Aż 84% ankietowanych zadeklarowało, że gdyby produkty w opakowaniach zwrotnych były dostępne, chętnie by z nich korzystali. 

Należy podkreślić, że nie znaleziono różnic w odpowiedziach przy podziale na płeć, miejsce zamieszkania czy wielkość miejscowości. Pewną rozbieżność widać jedynie przy podziale na wiek – osoby po 35 roku życia chętniej odnoszą się do takiego rozwiązania.

Jako główny powód potencjalnego wykorzystywania opakowań zwrotnych Polacy wskazali chęć zrobienia czegoś pozytywnego dla środowiska – to argument szczególnie ważny dla osób z wyższym wykształceniem. Istotny jest również fakt, że w domu gromadziłoby się mniej śmieci – to argument przemawiający szczególnie do kobiet. Zachęcać do tego typu rozwiązań mogłyby także niższe ceny takich produktów oraz mniejsze opłaty za wywóz śmieci.

Wyniki przeprowadzonych badań komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia – Temat segregacji odpadów jest bardzo żywy w ciągu ostatnich miesięcy. Obowiązująca segregacja pięciu frakcji przysparza Polakom trochę kłopotów, nie tylko dlatego, że nie zawsze wiedzą, jaki  odpad do jakiego kosza wrzucić, ale również – jak zmieścić w mieszkaniu pięć pojemników. Dlatego, jak widać z naszego sondażu, Polacy chętnie ograniczyliby liczbę odpadów we własnym domu poprzez korzystanie np. z produktów w opakowaniach zwrotnych. Jednocześnie fakt, że aż 84%  respondentów pozytywnie odniosło się do takiego rozwiązania, a za główną zachętę uznali oni pozytywny wpływ na środowisko pokazuje, że Polacy są coraz bardziej świadomi wpływu produkcji i konsumpcji w tym obszarze.