Polenergia dokonuje odpisu aktualizacyjnego na kwotę 17,5 milionów złotych w sektorze biomasowym

Zarząd spółki Polenergia poinformował, że dokonano odpisu w kwocie 17,4 miliona złotych. Aktualizacyjny odpis zrealizowany został w segmencie biomasy. Jak wyjaśnia spółka, jest to konsekwencja zmian prawnych, które wynikają z przyjętej nowelizacji ustawy o OZE, a także zmian w sytuacji biznesowej i ekonomicznej w tym segmencie.

Jak podkreśla spółka, odpis ma zostać ujęty w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze tego roku. Znajdzie się on w rubryce kosztów operacyjnych i obciąży wynik grupy. Zgodnie z przyjętą definicją odpis nie będzie miał wpływu na EBITDA.

Kwota w wysokości 17,4 miliona złotych może istotnie pogorszyć wyniki finansowe za kończące się półrocze. Cały rok 2017 spółka zakończyła z zyskiem na poziomie 20 milionów złotych. Pierwszy kwartał, jak podano jakiś czas temu, zakończył się zyskiem na czysto w wysokości 2,5 miliona złotych. Wysokość odpisu jest obecnie szacunkowa i może ulec zmianie, jak podaje spółka.

Biomasa jest dla grupy działalnością marginalną. Ponad połowa obecnych przychodów Polenergii pochodzi z energetyki wiatrowej, a odsetek ten może się niebawem zwiększyć – spółka jest najbardziej zaawansowana spośród wszystkich potencjalnych deweloperów instalacji off-shore w naszym kraju. Wiele wskazuje na to, że będzie to w najbliższych latach bardzo zyskowny segment OZE.

Strategia i inwestycje w OZE sprawiają, że Grupa Polenergia staje się łakomym kąskiem dla nabywców. Zakup akcji grupy ogłosiła Polska Grupa Energetyczna, ale większościowy jej akcjonariusz – Sebastian Kulczyk, odrzucił tę propozycję. 13. lipca odbyć ma się walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zaplanowano wprowadzenie zapisów do statutu firmy, które mają utrudniać wrogie przejęcie grupy.

źródło: wnp.pl, polenergia