Polska krajem płonących odpadów

Polska, jako największy emitent gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej, jest uważana za truciciela. Wpływ na to ma niezreformowana energetycznie gospodarka. Nasz rząd stara się na różne sposoby przywrócić odpowiednią jakość polskiego powietrza, ale nie sprzyjają temu kolejne pożary śmietnisk.

Szacuje się, że każdego roku w Polsce przedwcześnie umiera aż 40 tysięcy osób w wyniku wdychania zanieczyszczonego powietrza, którego akceptowalne normy zostały przekroczone nawet kilkaset razy. W ciągu bieżącego roku pożarom uległo już 75 wysypisk śmieci w całej Polsce. To raczej nie przypadek, biorąc pod uwagę koszty składowania oraz utylizacji spalonych odpadów.

Jeszcze do niedawna nikt nie przejmował się tym problemem, ponieważ nie łączono poszczególnych pożarów ze sobą – każdy z nich był traktowany jako indywidualny przypadek, a nie część nielegalnego procederu. Punktem kulminacyjnym okazało się być podpalenie wysypiska śmieci w Zgierzu. W akcji gaśniczej brało udział aż 50 zastępów Straży Pożarnej. Mieszkańcy miasta przez kilka dni zmuszeni byli wdychać toksyczne opary, które oddziaływały na ich samopoczucie i zdrowie. Efektem pożaru był również brak ciepłej wody i energii elektrycznej w okolicy.

Pożar wzbudził zainteresowanie mediów oraz organizacji ekologicznych. Okazało się, że w ubiegłym roku w Polsce odnotowano 100 pożarów na wysypiskach, a w bieżącym wynik ten będzie najprawdopodobniej pobity w ciągu najbliższych kilku tygodni.