Polska tłumaczy się ze stanu rurociągu oczyszczalni Czajka

W związku z trwającą od 27 sierpnia awarią oczyszczalni Czajka, podczas zebrania komisji HELCOM, Polska udzieliła szczegółowych informacji dotyczących stanu rurociągów. Według strony polskiej zrzut ścieków do Wisły ustał, a skutki tej awarii dla ekosystemu Morza Bałtyckiego mogą się okazać “nieznaczne”.

Dominik Litffass, przedstawiciel sekretariatu HELCOM, zapytany przez PAP, czy powołana grupa, sprawdzająca skład spływających do Bałtyku zanieczyszczeń, może wszcząć działania wobec Polski przyznał, że HELCOM “nie może podejmować żadnych kroków prawnych przeciwko państwom członkowskim“. „Oficjalnego żądania” o udzielenie informacji nie było, choć jak przyznaje Litffass, wystąpili o to „niektórzy członkowie komisji”. Dodał, że wszystkie podejmowane kroki muszą być zgodne z przepisami unijnymi.

Anders Alm, szwedzki ekspert zajmujący się morzem Bałtyckim, podkreślił, że głównym celem polskich władz powinno być całkowite zatrzymanie zrzutu ścieków do Wisły. W zaistniałej sytuacji największe szkody ponosi sama rzeka, a także Zatoka Gdańska. Chodzi o aspekt sanitarny – w brudnej i zanieczyszczonej wodzie następuje rozwój niebezpiecznych bakterii. Dla samego Bałtyku zrzut zanieczyszczeń może spowodować zwiększenie martwych stref na jego dnie.