Polska z zaległościami w realizacji założeń dotyczących zielonej energii

Polska, dołączając do grona Unii Europejskiej wiedziała, że wiąże się to zarówno z korzyściami, jak i koniecznością wypełniania z góry narzuconych założeń.  Niewypełnianie wspólnie wypracowanych regulacji oraz rozporządzeń powoduje, że nadciąga widmo kar finansowych, które mogą w dłuższej perspektywie czasu pogrążyć nasz budżet. Wiele wskazuje na to, że tak będzie i tym razem, kiedy przeanalizujemy sytuację Polski pod kątem inwestycji w energię odnawialną.

Unia Europejska wyznaczyła cele dotyczące wykorzystywania energii podchodzącej ze źródeł odnawialnych w każdym z państw członkowskich. Wypełnienie przez państwa członkowskie narzuconych celów miało spowodować, że ogólny udział energii odnawialnej w konsumpcji energii na terenie całej wspólnoty przekroczy 20%. Wiele wskazuje na to, że wspomniany plan uda się zrealizować, lecz niestety przy nikłym udziale Polski.

Unijna agencja Eurostat opublikowała grafikę, która jasno pokazuje, że Polska jako jedno z nielicznych państw Europy Wschodniej jest z dala od realizacji celu, jakim było 15% udziału czystej energii w ogólnym wykorzystaniu do 2020 roku. Na chwilę obecną, udział czystej, zielonej energii w krajowej konsumpcji wynosi 11,8% – co powoduje, że mamy wiele do nadrobienia przez nadchodzące 2,5 roku.

Wydawać by się mogło, że 30 miesięcy to sporo aby spełnić założenia, lecz w obliczu ostatnich reform dotyczących szeroko pojętej branży OZE na terenie naszego kraju nie będzie to proste. Nowe przepisy nie zachęcają do budowy kolejnych farm wiatrowych czy fotowoltaicznych znacząco spowalniając potencjalny rozwój kraju w tym zakresie. Na chwilę obecną już 11 państw wypełniło swoje zobowiązania, w tym partnerzy z Grupy Wyszehradzkiej – Czesi czy Węgrzy. Powinniśmy wziąć z nich przykład i zabrać się do nadrabiania zaległości, zanim będzie za późno. Z każdym dniem ucieka szansa na uniknięcie finansowych kar oraz energetyczny rozwój Polski, który powinien być priorytetem dla naszych władz.

Dodaj komentarz

Zapisz się do naszego newslettera

Wysyłamy maksymalnie jedną wiadomość w tygodniu, nie spamujemy!

Czytaj więcej:

W Osieku powstanie farma fotowoltaiczna na potrzeby Grupy Azoty Siarkopol. Kilkanaście tysięcy paneli wyprodukuje rocznie niemal 5 GWh energii

Grupa Azoty Siarkopol wybuduje w Osieku (woj. świętokrzyskie) gigantyczną farmę fotowoltaiczną na własne potrzeby. To pierwsza w Polsce inwestycja firmy we własną elektrownię. Farma powstanie na niezagospodarowanych terenach powstałych po wydobyciu siarki.