Polski Alarm Smogowy krytycznie o programie “Czyste Powietrze”

19 września minęła pierwsza rocznica działania programu dofinansowania do wymiany pieców i kotłów ciepłowniczych “Czyste Powietrze”. Z powodu słabych wyników Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska spotyka się z nieustanną krytyką – m.in. Polskiego Alarmu Smogowego, który wystosował list do Piotra Woźnego.

Program przewiduje łączny budżet w wysokości około 103 mld złotych, z którego do 2029 roku mają płynąć dofinansowania na wymianę starych pieców, tzw. kopciuchów. Według planu rokrocznie miało być zrealizowanych około 300 tysięcy inwestycji. Póki co odnotowano około 80 tysięcy złożonych wniosków. 46 tysięcy z nich zakończyło się podpisaniem umowy. Koszt ich dofinansowania wyniesie około 1,5 miliarda złotych. Obecnie za faktyczną realizację “Czystego Powietrza” odpowiadają wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Wyniki te nie zadowalają wielu zainteresowanych tym programem. Wśród nich znajdują się aktywiści z Polskiego Alarmu Smogowego. W napisanym przez nich liście złożyli kilka propozycji reform, mających usprawnić realizację programu “Czyste Powietrze”. Pierwszą z nich jest zniwelowanie biurokracji i uproszczenie procedury składania wniosków o dotacje. Kolejnym postulatem jest opracowanie listy urządzeń kwalifikujących się do programu oraz zaangażowanie między innymi sektora bankowego i samorządów, czy nawet zakładów energetycznych.

O tych zmianach mówi się od jakiegoś czasu i nawet podejmowane są negocjacje w związku z nimi. W ramach programu “Czyste Powietrze” zaangażowano już ponad 500 gmin do pilotażowego zarządzania projektem. Trwają również negocjacje (spotkanie odbyło się w minioną środę) z Bankiem Światowym oraz Komisją Europejską, od których zależą kolejne dotacje na ten program. Dla programu kluczowe jest przede wszystkim zaangażowanie sektora bankowego i wprowadzanie systemu podobnego to tego, który działa przy programie “Rodzina 500 plus”.

Oprócz tego Polski Alarm Smogowy oczekuje także modyfikacji realizowania programu. Zdaniem aktywistów ulgi powinny dotyczyć tych inwestycji, które są wyłącznie ekologiczne – nieemitujące zanieczyszczeń do atmosfery. Podobne zmiany miałyby dotyczyć pogramu “Mój Prąd”.

Polski rząd prezentuje postawę zaangażowanego w walce ze smogiem. W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie norm zanieczyszczenia powietrza: – Mamy dzisiaj bardzo ważny i dobry dzień, bo zdecydowaliśmy się na obniżenie norm smogowych, norm alarmowych 300 µg/m3 do 150 µg/m3. A w następnej kolejności na obniżeniu ze 150 na 80 µg/m3.

Szacuje się, że w całej Polsce około 3 milionów urządzeń ciepłowniczych wymaga wymiany.