Polskie firmy badają możliwości wykorzystania wodoru w transporcie kolejowym

Polska spółka górnicza JSW oraz krajowy przewoźnik towarowy PKP CARGO podczas konferencji Impact’18 w Krakowie sygnowały list intencyjny. Współpraca w ramach innowacyjnych projektów inwestycyjnych będzie związana z komercyjnym wykorzystaniem paliwa wodorowego w kolejowym transporcie towarowym.

Spółki będą wspólnie brały udział w badaniach i analizach wykorzystania wodoru. Dopuszczalna jest także możliwość kooperacji przy produkcji nowych wagonów towarowych i lokomotyw manewrowych napędzanych wodorem.

Fotowoltaika od Columbus Energy

JSW i PKP Cargo wskazały, że głównym celem współpracy jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii, paliw i emisji spalin związanych z komercyjną eksploatacją wagonów i lokomotyw napędzanych wodorem. Pod uwagę brane są również analizy możliwości inwestycyjnych na terenie dawnej kopalni Krupiński.

Zgodnie ze Strategią rozwoju JSW na lata 2018-2030 aktywnie działamy na rzecz rozwoju technologii czystego wodoru”, powiedział Daniel Ozon, Prezes JSW. „Badamy możliwość wykorzystania wodoru wydobywanego z gazu koksowniczego, który jest produktem ubocznym procesu produkcji koksu. Jesteśmy również aktywnie zaangażowani w projekty e-mobilności. Staramy się wykorzystywać gaz koksowniczy do produkcji czystego wodoru, który w przyszłości mógłby stać się paliwem bezemisyjnym dla współczesnego taboru JSW”, wyjaśnił.

Podpisany list intencyjny świadczy o dużej wadze, jaką przywiązuje Zarząd PKP Cargo do optymalizacji procesów i stawianie na innowacyjne rozwiązania w naszej strategii rozwoju. Wykorzystanie wodoru do napędu naszych lokomotyw podniesie konkurencyjność naszych przewozów. PKP CARGO jest największym przewoźnikiem towarowych w Polsce i jednym z największych w Europie. I chcemy być przedsiębiorstwem, które nie tylko jest liderem rynku przewozowego, ale także nadaje ton innowacjom na kolei. Współpraca z JSW to kolejny krok, by stać się liderem innowacyjności w transporcie kolejowym, gdyż lokomotywy o napędzie wodorowym wprowadziłyby nas na zdecydowanie wyższy poziom rozwoju”, podkreśla Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A.

Oddzielony i oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do przyjaznego środowisku i bezemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu dla transportu publicznego, zasilania urządzeń elektrycznych i zasilaczy awaryjnych. JSW i PKP CARGO patrzą na wodór także z perspektywy wzrostu konkurencyjności na rynku.

Polska nie jest jedynym krajem rozważającym instalację rozwiązań wodorowym w transporcie kolejowym. W Europie działa już kilka podmiotów specjalizujących się w instalowaniu napędu wodorowego w transporcie szynowym, towarowym i pasażerskim. Obok Alstom popularną firmą zajmująca się pociągami wodorowymi jest grupa Linde, która otrzymała ostatnio nagrodę GreenTec 2018 w kategorii mobilności. Firma oferuje pojazd Coradia iLint, czyli całkowicie bezemisyjny pociąg regionalny. Jest on alternatywą dla pociągów z silnikami wysokoprężnymi na niezelektryfikowanych liniach kolejowych, które stanowią np. około 40% sieci kolejowej w Niemczech. Coradia iLint emituje tylko kondensat pary wodnej. W modelu biznesowym Coradii za infrastrukturę paliwową jest odpowiedzialny właśnie Alstom. Natomiast podstawowym źródłem wodoru jest obecnie gaz ziemny. Grupa

Linde ma zamiar przejść na odnawialne paliwo otrzymywane w wyniku „rozszczepienia” wodoru z wody. Niemcy mogą być dobrym miejscem do testowania tego rozwiązania. Pierwsi pasażerowie wsiądą do takich pociągów już w wakacje. W 2015 roku odnotowano sporą grupę zwolenników transportu „power to gas”.

Rozwiązania wodorowe w sektorze kolejowym planuje wprowadzić także Wielka Brytania. Ze względów ekonomicznych anulowano wiele projektów strategicznych, czemu towarzyszyło oburzenie wielu fanów elektryfikacji. Ratunkiem dla całej sytuacji może się okazać wykorzystanie wodoru w pociągach.

Źródło: JSW, railjournal.com