Polskie smart city w Brzezinach

Już w zeszłym roku burmistrz Brzezin ogłosił chęć przekształcenia miasta w smart city i rozpoczął realizację. Plan zakłada samowystarczalność energetyczną, produkcję prądu i ciepła z OZE, własne linie energetyczne oraz systemy magazynowania dla nadwyżek produkowanej energii. Zakończenie działań ma nastąpić w 2018 roku.

Brzeziny to miasto powiatowe w województwie łódzkim, liczące jedynie kilkanaście tysięcy mieszkańców, które reprezentuje niezwykle innowacyjny burmistrz. Postawił on na nowoczesny rozwój miasta. Postanowił przekształcić je w smart city, czyli samowystarczalne, niezależne energetycznie miasto, które pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych energię będzie wykorzystywać na własne potrzeby. Energia ta ma być dostarczana własnymi sieciami do miejskich instytucji, a nadwyżki maja być magazynowane.

Fotowoltaika od Columbus Energy

Sam pomysł przekształcenia Brzezin w miasto inteligentne, a co więcej – samowystarczalne energetycznie, narodził się z innej koncepcji. Mianowicie na początku zamysłem było po prostu pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. Po rozmowach ze specjalistami zdecydowano się na montaż ekranów słonecznych i farmy PV, z których łączna moc wyniosłaby ponad 1 MW mocy. Dodatkowym bodźcem był brak ustawy o OZE, nad którą prace trwały kilka lat. Nowoczesny burmistrz, inspirowany zagranicznymi rozwiązaniami, zabrał się za projekty pozwalające na produkcję energii dla miasta.

Produkcja energii na potrzeby własne pozwoli na znaczne oszczędności, zaowocuje to niższymi kosztami eksploatacji miejskich budynków użyteczności i niższymi cenami biletów elektrycznego transportu publicznego. Natomiast zaoszczędzone pieniądze pozwolą na zaspokajanie innych potrzeb mieszkańców. Oszczędności w budżecie miasta mogą sięgnąć nawet 1 mln złotych.

Wyprodukowana energia pozwoli na częściowe zaspokojenie potrzeb energetycznych, a co za tym idzie, na zwiększenie niezależności energetycznej. Nadwyżki produkowanej energii będą wykorzystywane do podgrzewania wody w miejskim basenie. Poprawa jakości powietrza będzie efektem nie tylko ekologicznych instalacji OZE, ale wpłynie na nią także usprawnienie komunikacji miejskiej, które spowoduje zmniejszenie udziału samochodów spalinowych.

Realizacja projektu “Smart City” zacznie się od montażu pięciu instalacji fotowoltaicznych, które mają być zlokalizowane na dachach budynków użyteczności publicznej. Mają to być ekrany solarne, zamontowane na przedszkolu, bibliotece, szkole podstawowej, gimnazjum i urzędzie, które pozwolą na obniżenie poboru prądu o 70 tys. kWh. Brzeziny otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na realizację tego zadania, umowę o przyznaniu ponad 765 tys. zł podpisano w maju zeszłego roku.

Jednak jak na inteligentne i samowystarczalne miasto jest to zdecydowanie za mało. Biorąc pod uwagę potencjał energetyczny miasta, mają jeszcze powstać: instalacje kolektorów słonecznych, farma fotowoltaiczna oraz farma wiatrowa wyposażona w turbiny o pionowej osi obrotu. Projekt obejmuje także system magazynowania energii w postaci zbiornika wodnego z mikroturbiną oraz w bateriach litowo-jonowych. W planach jest również zapewnienie mieszkańcom korzystania z elektrycznych samochodów i rowerów, a także budowa stacji ładowania elektrycznych urządzeń i pojazdów. Na cały projekt miasto planuje wydać w sumie ponad 30 mln zł bazując w dużej mierze na dofinansowaniach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 2014-2020 dla woj. łódzkiego, ze środków zorientowanych na Aglomerację Łódzką oraz funduszy WFOŚiGW w Łodzi. Cały projekt jest już w fazie realizacji, a planowane zakończenie prac ma nastąpić w 2018 roku.

W ramach projektu „Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY”, którego budżet wynosi 15 mln zł, dofinansowanie wynosi 11,25 mln zł, a w projekcie „Budowa zrównoważonego systemu mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie do potrzeb sieci transportu multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej”, którego budżet to 10 mln zł, dofinansowanie jest na poziomie 8,5 mln zł. Inne programy to: „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”, którego budżet wynosi 1,02 mln zł, a dofinansowanie to 0,76 mln zł, oraz „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”, w przypadku którego budżet wynosi  4 mln zł.

Jak widać Brzeziny to niezwykle dynamicznie rozwijające się miasto, którego władze liczą, że mieszkańcom będzie lepiej się mieszkało i przyjemniej funkcjonowało. Jest to doskonały przykład dla pozostałych polskich miast, że można stworzyć niemal samowystarczalne warunki do egzystencji miasta, korzystając w znacznej mierze z oferowanych programów wsparcia. Trzeba tylko chcieć, a pieniądze się znajdą.