Warszawa członkiem ruchu „Więcej niż Energia”

Stolica dołączyła do zainicjowanego przez Greenpeace, WWF, Polską Zieloną Sieć i ClientEarth ruchu „Więcej niż Energia”. Dzięki czemu stołeczny ratusz włączył się do działań na rzecz energetyki obywatelskiej. Gwarantuje ona uczestnictwo obywateli, gmin i innych instytucji w produkcji energii ze słońca, wiatru, geotermii czy biomasy. Zainaugurowany z początkiem czerwca ruch skupia już ponad 60 jednostek samorządu, instytucji i organizacji pozarządowych oraz 37 tysięcy osób.

Zdaniem  rzecznika prasowego Greenpeace, bez gruntownej modernizacji i rozwoju odnawialnych źródeł energii problemy sektora energetycznego mogą się nasilać. Organizacja cieszy się, że stolica włączyła się w działania na rzecz energetyki obywatelskiej.

Fotowoltaika od Columbus Energy

To nie pierwsza inicjatywa Warszawy związana z energią przyjazną ludziom i środowisku. Realizowane są one w ramach „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do roku 2020”. Między innymi, razem z partnerami krajowymi i zagranicznymi, Warszawa współtworzyła projekt „Cities on Power” , którego celem była promocja odnawialnych źródeł energii na terenach miejskich. Dzięki stworzonemu w ramach projektu interaktywnemu kalkulatorowi można ocenić m in. nasłonecznienie dachu, energochłonność budynku, czy oszacować możliwość instalacji różnych źródeł OZE. Kolejnym krokiem powinna być już wyłącznie decyzja o montażu mikroelektrowni. Niestety to nie takie łatwe. Regulacje dotyczące instalacji są nadal bardzo skomplikowane, a nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii nie zapewniają wystarczającego wsparcia samorządowi w realizacji tego typu inwestycji.

Naprzeciw tym problemom wyszły Greenpeace, WWF, Polska Zielona Sieć i ClientEarth tworząc ruch „Więcej niż Energia”, do którego właśnie dołączyła Warszawa. Miasta i gminy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe (w tym branżowe) będą wspólnie działać na rzecz zmiany przepisów, tak aby ułatwić wdrażanie energetyki obywatelskiej.