Ważna nowa regulacja europejska dla prosumentów

Unia Europejska uchwaliła dyrektywę o Odnawialnych Źródłach Energii. W nowym akcie prawnym nie udało się zawrzeć wszystkiego, o co walczyły np. organizacje ekologiczne, ale poczyniono duży krok w kierunku prosumentów. Nad dyrektywą obradował m.in. Parlament Europejski oraz Komisja i Rada Europejska.

Greenpeace proponuje rozwiązania dla zanieczyszczonej Jakarty

W opublikowanym przez indonezyjski oddział Greenpeace komunikacie zwrócono uwagę na niebezpieczny trend rosnącej popularności opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych, których produkcja zamiast maleć – rośnie. Największa część z nich jest wykorzystywana przez firmy i przedsiębiorstwa produkujące butelkowaną wodę, ponieważ tego typu opakowania stanowią blisko 40% spośród całości. Lider Greenpeace Indonesia – Muharram Atha Rasyadi zaznaczył, że jedynym kluczem do redukcji ilości odpadów z tworzyw sztucznych jest zmniejszenie ich użycia w życiu codziennym.

Greenpeace wzywa Unię do mocniejszego wsparcia OZE

19 kwietnia w Sofii odbyło się nieformalne spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za energetykę. Dyskutowano kwestię dalszych negocjacji z Parlamentem i Komisją Europejską co do przyszłego kształtu Dyrektywy o odnawialnych źródłach energii oraz celów OZE na rok 2030. Obok budynku, w którym obradowali ministrowie, pojawiła się grupa aktywistów Greenpeace apelujących o to, by rządy przestały ograniczać prawa obywateli do produkcji energii z OZE i wprowadzania jej do systemu.

Węgierski oddział Greenpeace protestuje przeciwko atomowej inwestycji

Węgierski rząd planuje budowę kolejnej elektrowni jądrowej Paks II, która pozwoliłaby na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększyłaby energetyczną niezależność tego kraju. Nie wszyscy są jednak entuzjastami tego rozwiązania. Sporny temat po raz kolejny poruszyli węgierscy działacze organizacji Greenpeace, organizując protest.