Ponad 4 mln zł na termomodernizację Instytutu Matki i Dziecka

NFOŚiGW zawarł kolejną umowę o dofinansowanie projektu polegającego na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Ponad 4 mln zł dotacji otrzyma Instytut Matki i Dziecka w Warszawie na termomodernizację budynku „Lipsk”.

Projekt pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem technologii OZE dla budynku Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie” był przedmiotem umowy, podpisanej 21 czerwca 2017 r. przez Artura Michalskiego, Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Tomasza Maciejewskiego, Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka w obecności Agnieszki Graczyk, Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych oraz Tadeusza Stochowskiego, p.o. Kierownika Działu Technicznego Instytutu.

Projekt obejmuje m.in.: docieplenie elementów konstrukcyjnych, wymianę okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowę systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych. Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2016-2017.

Planowane efekty ekologiczne przedsięwzięcia to m.in.: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1115 Mg CO₂/rok; zmniejszenie zużycia energii końcowej – 5772 GJ/rok; zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 2 665 944 kWh/rok; ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 313,014 MWh/rok; ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 4645 GJ/rok.

Koszt całkowity inwestycji to 7 234 000,00zł, w tym udział dofinansowania POIiŚ wynosi 4 058 292,70 zł. Projekt finansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

    Dodaj komentarz

Poprzedni artykuł

Atlantis Resources zbiera 5 milionów funtów na przyspieszenie swoich inwestycji

Następny artykuł

Morska stacja transformatorowa DolWin 2 podłączona do sieci

Mogą też Ci się spodobać...Tagi: , , ,